Tip: do vyhledávacího pole zadejte příjmení hledané osoby, místo jejího narození/úmrtí nebo obor jejího působení. V roletě poté zvolte, kde se zadaný výraz bude hledat.
Michal <br />Kadleček

Michal
Kadleček

MgA. Michal Kadleček se narodil v červenci 1968 v Praze. V letech 1990-1993 vyučoval estetiku a literaturu na Prvním obnoveném reálném gymnáziu v Praze Libni. V letech 1994-2000 studoval AVU v Praze v Ateliéru monumentální tvorby u profesora Aleše Veselého. Zabýval se malbou, kresbou, grafikou, ilustracemi, konceptuálními projekty, psaním pohádek, poezie a písňových textů. Jako lektor vedl kurzy kresby a malby pro mládež i dospělé. Rozhovory s ukázkami jeho tvorby uveřejnilo několik periodik (např. Revolver Revue), Česká televize a Český rozhlas.
Vystavoval v Čechách a v Německu, je zastoupen v soukromých sbírkách v Čechách, na Slovensku, v Anglii, Francii, Holandsku, Belgii, Švýcarsku, Rakousku a USA.
Od roku 2000 žije na Vysočině v Uhelné Příbrami nedaleko Chotěboře, kde si vybudoval ateliér a v současné době dokončuje galerii.

Karel <br />Blank

Karel
Blank

Karel Blank se narodil v Ústí nad Orlicí v roce 1898. Byl synem Josefa Blanka - zakladatele dřevozpracující firmy se soustružnickou a řezbářskou dílnou. Karel Blank firmu převzal v roce 1923 a postupně přešel k výrobě klasických dřevěných malovaných hraček. Před druhou světovou válkou měla firma široký sortiment výrobků, který zahrnoval hračky na tahání, pokojíčky, divadélka, loutky, auta, lodě, vlaky i další zboží. Nabídka se snažila aktuálně reagovat na požadavky doby, což se stalo jedním ze základů obchodního úspěchu firmy BLANK. Také za války firma pokračovala, i když s omezenými příděly materiálu. Brzy po osvobození vznikl projekt na rozsáhlou přestavbu továrny, ale už nemohl být realizován. V roce 1950 došlo ke znárodnění firmy a převedení pod další dřevozpracující podniky.

Karel Blank zemřel 15. dubna 1952.

Oldřich <br />Sršeň

Oldřich
Sršeň

Četař déle sloužící polní pilot letec Oldřich Sršeň zemřel 9. listopadu 1938 ve veřejné nemocnici v Levoči na následky automobilové havárie.

Opravdoví lidé, skutečné příběhy

Seznamte se s osobnostmi z regionů ČR. Možná je zatím neznáte, ale jejich životy a osudy jsou kusem naší historie, která by neměla být zapomenuta.

Připojte se!

Máte vlastní databázi osobností? I vaše data můžete vystavit u nás! Podrobnosti zde.

Databáze nyní pokrývá tato místa a regiony:

 • <Kolín>
 • Plzeň>
 • <Dečín>
 • <Náchoda>
 • Svitavy
 • Česká Třebová
 • Ústí nad Orlicí
 • Vysoké Mýto
 • Hlinsko
 • Chrudim
 • Havlíčkův Brod
 • České Budějovice
 • Zlín
 • Hradec Krílové
 • Písek
 • Ostrava

Kalendárium pro tento měsíc

Tento měsíc mají výročí i tyto osobnosti
Jan Ludevít<br />Lukes

Jan Ludevít
Lukes

22. 11. 1824 -  24.2. 1908

Narodil se 22. 11. 1824 v Ústí nad Orlicí čp. 313 (dnešní Lukesova ul.). Studoval gymnázium v Brně, poté filozofii. Ve Vídni vystudoval práva (1853) a zpěv (učitelé H. Proch, G. Barth, Bassadoni). Studoval také italštinu a herectví. Rozhodl se pro uměleckou dráhu, byl členem opery v Olomouci. Do Stavovského divadla ho uvedl Fr. Škroup, zde vynikal v titulní úloze Škroupova Dráteníka. Divadelní dráhu po třech letech opustil. V r. 1860 se oženil a začal pracovat jako sládek v pražském pivovaru. V r. 1861 založil společně s K. Bendlem a F. Hellerem zpěvácký spolek "Hlahol" a stal se jeho sbormistrem. Jako tenorista působil na operních scénách v Bruselu, Norimberku, Pešti a Praze. V r. 1867 angažován do Prozatímního divadla. Stal se prvním interpretem Dalibora (16. 5. 1868). Po odchodu na odpočinek v r. 1873 mu Smetana svěřil vyučování zpěvu na operní škole při Prozat. divadle. Po jejím zániku založil vlastní operní školu, ze které vyšla celá nová pěvecká generace (A. Vávra, F.Broulík, J. Reinlová aj.). Jeho jméno nese pěvecký spolek v Ústí nad Orlicí. Na jeho rodný dům byla v říjnu 1949 umístěna pamětní deska. Zemřel 24. 2. 1906 a je pochován na hřbitově v Ústí nad Orlicí.

Otakar <br />Rykr

Otakar
Rykr

3. 11. 1873 -  28.6. 1956

Úředník, zaměstnanec státní dráhy, autor turistického průvodce, mapy Kolína.

Narodil se českým rodičům v Jedlersdorfu u Vídně. Dětství prožil v Nymburce, kde absolvoval základní vzdělání. Poté vystudoval obchodní akademii v Praze. Již v době studií byl zakládajícím členem nymburského akademického spolku Polaban.

Po studiích získal jako zaměstnanec státní dráhy roku 1897 umístěnku do Chotěboře a v roce 1907 do Kolína, kde pracoval jako revident na dráze.

Jeho vřelý vztah k přírodě ho přivedl v Kolíně v roce 1921 k založení odboru Klubu českých turistů. Již o dva roky později byl značkovatelem odboru. Sám zhotovil na 85 orientačních tabulek a označil na 100 km cest. V roce 1928 byl zvolen jednatelem a o rok později předsedou odboru. Byl iniciátorem myšlenky postavení Kolínské boudy v Krkonoších, ke které vydal průvodce okolím. V tomto průvodci vytvořil i okruhy procházek s různou dobou trvání (jednotlivé okruhy byly barevně odlišené).
Jedním z krásných nápadů Otakara Rykra a zároveň velkou službou nejširší veřejnosti byl oblíbený turistický jízdní řád „Liliput“, který se těšil velké oblibě. Namaloval také kreslený plán města Kolína.
Byl také zakladatelem Vlastivědného sborníku Polabí, v němž publikoval. Autor regionálních publikací z Kolína a vzpomínek na Nymburk.

Jeho synem byl známý scénograf, malíř a grafik, autor známých obalů pro firmu Orion, Zdeněk Rykr, po němž je v Chotěboři pojmenovaná ulice.

Jiří <br />Vorel

Jiří
Vorel

17. 11. 1923 -  13.3. 1945

Jiří Vorel se narodil 17. listopadu 1923 v Praze. Rodiče pocházeli z Ústí nad Orlicí, v Doudlebách nad Orlicí provozovali hotel "Vorel". Jiří Vorel v Doudlebách strávil bezstarostné dětství. Zajímal o sport - atletiku, kopanou, plavání a cyklistiku. Během války pracoval jako strojní zámečník v Mrázově letecké továrně v Chocni, kam denně dojížděl na kole. Z nadšení, nedocenění nebezpečí si pořídil již v roce 1939 automatickou pistoli ráže 6,3 mm a bubínkový revolver ráže 9 mm s dvaceti náboji. Jejich držení bylo prozrazeno a Jiří Vorel byl hradeckým gestapem 21. 9. 1944 zatčen, odsouzen k trestu smrti a 13. 3. 1945 byl popraven. Matka Jiřího Vorla nechala na hřbitově v Ústí nad Orlicí přestavět rodinný hrob na symbolické místo odpočinku syna. Na hrob nechala umístit bronzovou miniaturu Raněný od sochaře Jana Štursy. Dnes je soška umístěna u Galerie pod radnicí v Ústí nad Orlicí.