Tip: do vyhledávacího pole zadejte příjmení hledané osoby, místo jejího narození/úmrtí nebo obor jejího působení. V roletě poté zvolte, kde se zadaný výraz bude hledat.
Antonín <br />Petrof

Antonín
Petrof

Zakladatel světoznámé firmy na výrobu klavírů se vyučil truhlářem v dílně svého otce. Praxi získal u svého strýce Jana Heitzmanna, vídeňského výrobce pian. Toto učednické období trvalo 4 roky a Antonín Petrof si prošel všechny obory klavírnictví. Poté pracoval jako tovaryš ve firmách Ehrbar a Schweighofer. Po návratu domů v roce 1864 zahájil v otcově dílně výrobu klavírů. V roce 1969 se oženil s dcerou hradeckého koželuha Marií Götzovou, měli spolu 3 syny a 3 dcery. Továrnu přesunul v roce 1874 na Nový Hradec Králové a výrobu dále rozšiřoval a modernizoval. Podnik vyráběl i harmonia a od roku 1883 také klavírní mechaniky. Popularita firmy rostla natolik, že v roce 1894 zahájila vývoz do zahraničí.

Max <br />Švabinský

Max
Švabinský

Narodil se jako nemanželské dítě Marii Švabinské v Kroměříži. Kromě matky o něho pečoval děd František, prateta Marie (Máry) Švabinská, prateta Anna (Nany) Očenášková a později jeho babička Pavlína (Pauly) Švabinská, která se vrátila po dlouhé době ze služby v Rakousku před smrtí svého muže Františka. Ten zemřel v roce 1881. Zmíněné osoby byly také jeho prvními modely k podobiznám, které vytvořil již v nejmladším věku a které byly zveřejněny na jeho úplně první expozici – na hospodářské výstavě v Kroměříži a za okny místní lékárny.

V místě rodiště studoval na německé reálce, ale tu nedokončil. V roce 1891 odešel do Prahy na Akademii výtvarných umění. Malbu studoval u Maxe Pirnera, kterou absolvoval roku 1897. Grafické technice se naučil později u Julia Mařáka a rytce Eduarda Karla. Svůj umělecký obzor si ještě rozšířil studijním pobytem v Paříži a cestami po Francii, Německu, Itálii, Holandsku a Belgii.

V roce 1908 byl jmenován členem kuratoria Moderní galerie Království českého a pracoval v redakci Volných směrů. Od roku 1910 byl profesorem na pražské Akademii, kde vedl řadu let grafickou školu a také speciální školu pro figurální malbu, kterou převzal po Vojtěchu Hynaisovi, roku 1927 po jeho odchodu, od roku 1916 byl několikrát zvolen jejím rektorem. Patřil mezi zakladatele spolku výtvarných umělců Mánes, byl členem a později předsedou Sdružení českých umělců – grafiků Hollar.
V roce 1907 se stal jedním ze zakladatelů Spolku výtvarných umělců Moravy v Hodoníně.

Dílo Maxe Švabinského je velmi rozsáhlé a mnohostranné. Obsahuje obrazy, kresby, grafické listy, mozaiky i vitráže.


Dosáhl technické virtuozity ve všech výtvarných oborech, suverénně ovládal kresbu tužkou, uhlem a perem. Kresba mu byla východiskem pro brilantní zvládnutí grafické techniky. Celkem vytvořil přes osm set grafických listů. První z nich pochází z roku 1897, poslední se jmenuje Amaryllis u moře a vznikl nedlouho před umělcovou smrtí.

Vyvrcholením jeho kreslířského a grafického projevu jsou jeho podobizny, tvořící jedinečnou galerii význačných osobností (F. Palacký, A. Dvořák, J. Neruda, J. Wolker, M. Aleš, F.X. Šalda, V. Náprstek,…..). V užité grafice vytvořil četné návrhy na poštovní známky, bankovky, knižní obálky a plakáty. V malířských dílech uplatňoval nejvíce sklon k monumentalitě. Nejproslulejší prací v této oblasti jsou Žně. Na tomto obraze pracoval plných 13 let. Ilustroval také řadu knih a básnických sbírek.

Do vesničky Kozlov nad Českou Třebovou přišel poprvé v doprovodu mladičké Elišky Vejrychové po vánocích roku 1895. Od té doby sem jezdil téměř pravidelně až do roku 1919. Roku 1900 přístavili chaloupku, za pomocí Elininého bratra Karla a vzali se. Svatba se uskutečnila 2.června 1900 v Litomyšli, protože vesnička Kozlov patřila do tamní farnosti. Ženich Max a jeho mládenec, malíř Jakub Obrovský, byli v cylindrech a nevěsta v dlouhých bílých šatech. Když se svatebčané vraceli z kostela, Kozlovští je přivítali podle starého zvyku. Všichni přítomní byli ve svátečním oblečení shromážděni na návsi, zástava na vysokých stožárech lemovaná chvojím přála štěstí novomanželům. V hostinci U Kabrhelů, sousedícím s Pecháčkovým statkem, byla nachystaná svatební hostina. Druhého dne novomanželé Ela a Max odjeli na svatební cestu do Holandska. Za Rembrandtem a Halsem.  V Kozlově vytvořil spoustu obrazů, kreseb, grafických listů a rodinných portrétů.


Málokdo ví, že Švabinský maloval i v České Třebové. Dovídáme se o tom z knihy pamětí ing. Eduarda Stříbrného, zdejšího rodáka a velkého znalce a sběratele výtvarného umění. Namaloval zde olej střední velikosti, lesík mezi Českou Třebovou a Semanínem, další olej představuje krásnou urostlou vrbu od pivovarského rybníčka. Pracoval i na menším leptu Procesí na Hory, který je ve vlastnictví Národní galerie a na několika portrétech.

Právem se mu dostalo mnoha poct a uznání. Ať již to byl čestný doktorát filozofie (1933), či jmenování národním umělcem (1945). V roce 1951 byl M. Švabinský vyznamenán Československou cenou míru a o rok později Státní cenou. Je také čestným občanem Kroměříže a obce Kozlova.

Zemřel po delší nemoci ve svých 89 letech a jeho ostatky byly převezeny na Vyšehrad. Odpočívá ve vybrané společnosti, kousek od Boženy Němcové a Bedřicha Smetany.

Pavel <br />Kyselák

Pavel
Kyselák

Pochází z Moravy, ale trvale žije v Praze, kde také vystudoval Vysokou školu ekonomickou. Pracoval jako ekonom se zaměřením na mezinárodní zdaňování. Od útlého mládí se věnuje psaní. Na základní škole byl "šéfredaktorem" třídního časopisu Husí kravata aneb Večerní Jaroměřice.
Své literární příspěvky otiskuje v místních i celostátních novinách a časopisech. Přispívá rovněž i do Českého rozhlasu. V rámci unikátní výstavy, kterou v roce 2019 pod názvem Náš listopad 89 pořádala Univerzita Karlova, byla zařaznena i jeho fotografie z roku 1989.
Dosud vydal dvě knihy pod názvy Čmikání na bráchu a Bráchova krapalice. V prosinci 2020 spatřila světlo světa nová kniha s názvem Šobolapo bráchovi. P. Kyselák tak navázal na své dva předchozí tituly. Touto třetí knihou tak završil námětovou vzpomínku na svého bratra Jana, který tragicky zahynul při autohavárii. Celá trilogie obsahuje také další životní vzpomínky a události v návaznosti na svitavský okres. Vybrané příběhy a fejetony autor uvádí ve své rodné malohanáčtině, tedy z kraje kolem Jevíčka. V tomto směru spolupracuje s Ústavem pro jazyk český AV ČR.
Své dosavadní knihy vydával tzv. samizdatem, takže vše si zajišťoval sám. Jeho knihy jsou neprodejné, i když mají ISBN. Dává je jako dárek příbuzným a známým. Z  hlediska své odborné problematiky v oblasti mezinárodního zdaňování publikoval odborné články v několika časopisech s právním a daňovým zaměřením včetně internetových portálů.
V roce 2020 byl přijat do Obce spisovatelů ČR.

Opravdoví lidé, skutečné příběhy

Seznamte se s osobnostmi z regionů ČR. Možná je zatím neznáte, ale jejich životy a osudy jsou kusem naší historie, která by neměla být zapomenuta.

Připojte se!

Máte vlastní databázi osobností? I vaše data můžete vystavit u nás! Podrobnosti zde.

Databáze nyní pokrývá tato místa a regiony:

 • <Kolín>
 • Plzeň>
 • <Dečín>
 • <Náchoda>
 • Svitavy
 • Česká Třebová
 • Ústí nad Orlicí
 • Vysoké Mýto
 • Hlinsko
 • Chrudim
 • Havlíčkův Brod
 • České Budějovice
 • Zlín
 • Hradec Krílové
 • Písek
 • Ostrava

Kalendárium pro tento měsíc

Tento měsíc mají výročí i tyto osobnosti
Jan Nepomuk<br />Steinský

Jan Nepomuk
Steinský

15.6. 1848 -  31.7. 1922

Základní školu navštěvoval v Jaroměři, poté studoval ve Vídni. V 18 letech (1866) dobrovolně vstoupil do císařského vojska. Byl zařazen do haličského pěšího pluku č. 80, posádkou v italské Veroně. Bojoval u Kuksu a u Chlumu (Hradce Králové). Při ústupu byl u Máslojed zasažen granátovou střepinou do ramene. Byl přepraven do hradecké pevnosti. Těžce poraněnou paži zasáhla infekce a musela mu být amputována v rameni. Na jeho žádost a po dlouhých přímluvách u císaře mu bylo povoleno zůstat ve službě pod podmínkou, že se naučí tasit šavli levou rukou. V roce 1867 byl povýšen a získal místo v pražské invalidovně.  V r. 1869 se usadil v Hostinném, kde potom pracoval u majitelů náchodského panství. V roce 1872 byl opět povýšen a převelen do zeměbraneckého praporu. V roce 1877 a v roce 1885 byl opět povýšen. O tři roky byl po pádu z koně penzionován a trvale se usadil v Cerekvici. V roce 1889 založil Komitét pro udržování pomníků na bojišti Královéhradeckém. Kolem roku 1912 se přestěhoval do Hořic. Po převratu roku 1919 byl převzat do svazu československé armády jako penzista. Zemřel v pražské invalidovně a je pochován na Olšanských hřbitovech.

Bohdan <br />Jelínek

Bohdan
Jelínek

22.6. 1851 -  19.5. 1874

V několika zdrojích je mylně uvedeno datum narození 21. 6. 1851. Podle matriky se narodil 22. 6. 1851. Studoval Gymnázium v Hradci Králové (1862-71). Sextu musel ve školním roce 1866/1867 pro nemoc přerušit. Kvůli nedostatečnému prospěchu opakoval i septimu. Nebyl úspěšný ani u maturity. I přesto se v roce 1871 stal mimořádným posluchačem medicíny v Praze. Kvůli onemocnění tuberkulózou musel studia ukončit. Na jaře 1873 se odešel léčit k rodičům do Choltic a o rok později zemřel. Jeho básně obdivoval i Jaroslav Vrchlický.

Karel <br />Kindl

Karel
Kindl

14.6. 1906 - 1.6. 1981

Karel Kindl se narodil 14. června 1906 v Ústí nad Orlicí. Byl znám především jako malíř krajinář. Několik obrazů a kreseb je uloženo v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí. Jeho jméno je nerozlučně spjato s historií divadelního souboru Vicena, pro který maloval kulisy k inscenacím. Občas se ukázal na jevišti i jako herec. V letech 1926-52 odehrál na padesát rolí, 45 let působil jako jevištní mistr v Roškotově divadle a je podepsán pod desítkami jevištních výprav k divadelním představením. Patřil také mezi aktivní členy ústeckého Klubu českých turistů. Pracoval jako propagační pracovník n. p. Perla. Miloval svoji chatičku v nedalekém Mandlu, kam jezdil odpočívat, ale většinou se štětcem v ruce.  Karel Kindl zemřel 1. 6. 1981 v Ústí nad Orlicí.