Tip: do vyhledávacího pole zadejte příjmení hledané osoby, místo jejího narození/úmrtí nebo obor jejího působení. V roletě poté zvolte, kde se zadaný výraz bude hledat.
Marcus Eugenius<br />Bonacina

Marcus Eugenius
Bonacina

Byl to lékař, astrolog a alchymista. Narodil se do rodiny právníka J. Antonia Bonaciny. Studoval práva a medicínu v Padově, kde získal doktorský titul. Opustil Itálii a od roku 1616 pobýval nejprve na dvoře Oldřicha z Kounic ve Slavkově u Brna, kde sepsal latinský alchymistický traktát „Compendium de preaparatione auri potabilis veri“ o výrobě pitného zlata (=elixíru mládí), který věnoval Ladislavu Velenovi ze Žerotína. Získal si Ladislavovu přízeň a stal se jeho osobním lékařem. V letech 1618 – 1621 působil v Moravské Třebové, kde se věnoval astrologii, alchymii a dolování zlata. Za své služby dostal v roce 1618 dům se zahradou a o rok později Psí mlýn. Zúčastnil se moravského stavovského povstání v roce 1619. Krátce před smrtí odkázal veškerý majetek svému synovi. Nečekaná smrt ho ušetřila možného zatčení či migrace. Dochovalo se několik listů s lékařskými recepty v italštině, které byly adresovány Ladislavu Velenovi ze Žerotína. Zůstala po něm také korespondence s vídeňským knihovníkem a orientalistou Sebastianem Tengnagelem. Bonacinu literárně ztvárnil Augustin Prachař v románu Žerotínský lev z roku 1938.

Svatopluk <br />Benýšek

Svatopluk
Benýšek

Malíř a grafik Svatopluk Benýšek se narodil ve Stařechovicích v okrese Prostějov. Jeho rodina bydlela v Železném Brodě, ale začátkem okupace se odstěhovala do Hradce Králové. Vyučil se kadeřníkem. Ke konci 2. světové války vstoupil do partyzánské skupiny Václavík. Studoval krajinomalbu na pražské Akademiii výtvarných umění u prof. Otakara Nejedlého a figurální malbu u prof. Miloslava Holého. Kvůli nedostatku financí ale studium nedokončil a nastoupil na brigádu do dolu 1. máj v Karviné. Od roku 1951 působil jako scénograf hradeckého amatérského souboru Lidová opera, po jeho zániku vyučoval výtvarný obor v lidové škole umění. Od roku 1971 byl propagačním výtvarníkem v Parku kultury a oddechu. Spolu s dalšímu královéhradeckými malíři založil skupinu Městská krajina (1957-1961), která se později přejmenovala na Tvorbu (též Tvorba 62). V jeho díle jsou hojně zastoupena květinová zátiší, maloval také krajinu Orlických hor a podhůří. Od 60. let 20. století se věnoval i figurální malbě, která u něj v 90. letech 20. století převážila. V roce 2000 byl navržen na královéhradeckou cenu Primus inter pares.

Josef <br />Kudrna

Josef
Kudrna

Josef Kudrna se narodil jako syn rolníka v obci Libecina, okres Ústí nad Orlicí, vystudoval Střední zemědělskou školu v Poděbradech. Po válce odešel z domova a pracoval jako zootechnik ve Státním statku v Bystrém u Polčky a od roku 1953 jako hlavní zootechnik na ČSSS Dražkovice, okres Pardubice. Ve vykonstruovaném soudním procesu byl za sabotáž Krajský soudem v Pardubicích 6. února 1959 a 26. března 1959 Nejvyšším soudem v praze odsouzen k 7 letům odnětí svobody, propadnutí celého jmění a ke ztrátě čestných práv občanských na 3 roky. Trest si odpykával tři roky v táboře Rovnost v Jáchymově, dva roky v Horním Slavkově. V roce 1967 byl podmíněně propuštěn na společnou záruku, kterou za něj převzalo JZD Dolní Sloupnice. Tam nastoupil jako traktorista.

Plně rehabilitován byl Josef Kudrna krajskou prokuraturou v Hradci Králové 22. listopadu 1991.

Opravdoví lidé, skutečné příběhy

Seznamte se s osobnostmi z regionů ČR. Možná je zatím neznáte, ale jejich životy a osudy jsou kusem naší historie, která by neměla být zapomenuta.

Připojte se!

Máte vlastní databázi osobností? I vaše data můžete vystavit u nás! Podrobnosti zde.

Databáze nyní pokrývá tato místa a regiony:

 • <Kolín>
 • Plzeň>
 • <Dečín>
 • <Náchoda>
 • Svitavy
 • Česká Třebová
 • Ústí nad Orlicí
 • Vysoké Mýto
 • Hlinsko
 • Chrudim
 • Havlíčkův Brod
 • České Budějovice
 • Zlín
 • Hradec Krílové
 • Písek
 • Ostrava

Kalendárium pro tento měsíc

Tento měsíc mají výročí i tyto osobnosti
Zdeněk <br />Brožek

Zdeněk
Brožek

2.8. 1919 -  30.6. 2000

Narodil se 2. 8. 1919 v Ústí nad Orlicí. Po absolvování Tkalcovské školy byl krátce na stáži v ateliéru prof. Antonína Kybala. Poté působil jako návrhář v řadě textilních ateliérů různých firem (nejdéle v Textilní tvorbě Praha). Navrhoval látky, kravaty, šátky apod. Do roku 1979 pracoval v  propagačním oddělení Kovostavu (později Elitexu) v Ústí nad Orlicí.

Vilém <br />Kyral

Vilém
Kyral

16.8. 1909 -  26.9. 1961

Narodil se na Parníku u České Třebové v rodině malého živnostníka. Právě tento důvod mu v pozdějších letech dělal problémy, dokonce musel předčasně z armády. Hudební základy ve hře na housle získal u otce, venkovského kapelníka, hře na klavír se učil u Valerie Seidlové. Později se ještě vzdělával na hudební škole v Pardubicích (1924-1928) a na pražské konzervatoři (1928-1931), kde navštěvoval varhanní, kompoziční i dirigentské oddělení a také třídu houslí prof. Rud. Reissiga. V roce 1938 ještě vykonal státní zkoušky z dirigování orchestru a sborového zpěvu.

Načerpané zkušenosti předával jako učitel hudební výchovy na reálném gymnáziu v České Třebové, byl i městským kapelníkem, dirigentem Orchestrálního sdružení Smetana a sbormistrem českotřebovského pěveckého spolku Bendl. Po ukončení druhé světové války odešel do Prahy. Byl zde postupně referentem kulturního oddělení ÚRO, kapelníkem pražské posádky a od roku 1953 redaktorem zábavné hudby a dirigentem orchestru Československého rozhlasu. Později odešel do Kraslic, kde odborně instruoval velký dechový orchestr, složený z učňů závodu AMATI. Zanedbatelná není ani jeho činnost skladatelská. Napsal řadu estrádních a tanečních skladeb pro dechový orchestr. Prvního úspěchu dosáhl v roce 1936 polkou, která po deseti letech dostala název Brigádnická. K ní postupem času přibyly další známé skladby. Připomeňme si alespoň pochod Strahov 1948, mazurku Pro Mařenku, Taneční suita, valčík Pohádka jara a také suitu Z rodného kraje, která má tři části: U Třebovských stěn, V březině a Na břehu Orlice.

Dnes nám jméno Viléma Kyrala v České Třebové připomíná jedna z parnických ulic a také pamětní deska na domě, kde prožil velkou část života.

Rochus <br />Schüch

Rochus
Schüch

15.8. 1788 - 4.3. 1844

Byl to mineralog, profesor matematiky a přírodních věd na gymnáziu v Opavě, poté učitel arcivévodkyně Marie Leopoldiny Habsbursko-Lotrinské a kurátor Císařského přírodovědného muzea.

V roce 1817 odcestoval s expedicí do Brazílie a stal se Leopoldiným dvorním knihovníkem v Riu de Janeiru. V císařském paláci vytvořil přírodovědnou sbírku, která se později stala základem Brazilského národního muzea. Později učil i Leopoldina syna Pedra II.

V botanickém oddělení Přírodovědného muzea ve Vídni se nachází jeho rozsáhlá sbírka brazilských rostlin. Po něm a princi Eugenovi je pojmenována rostlina z rodu myrtovitých - Eugenia schuechiana. Zemřel v Brazílii.