Tip: do vyhledávacího pole zadejte příjmení hledané osoby, místo jejího narození/úmrtí nebo obor jejího působení. V roletě poté zvolte, kde se zadaný výraz bude hledat.
Zdeněk <br />Brožek

Zdeněk
Brožek

Narodil se 2. 8. 1919 v Ústí nad Orlicí. Po absolvování Tkalcovské školy byl krátce na stáži v ateliéru prof. Antonína Kybala. Poté působil jako návrhář v řadě textilních ateliérů různých firem (nejdéle v Textilní tvorbě Praha). Navrhoval látky, kravaty, šátky apod. Do roku 1979 pracoval v  propagačním oddělení Kovostavu (později Elitexu) v Ústí nad Orlicí.

Josef <br />Ripka

Josef
Ripka

Josef Ripka byl významný výzkumný pracovník, spoluautor vynálezu bezvřetenového předení, jedna z opor Výzkumného ústavu bavlnářského v Ústí nad Orlicí.

Narodil se 15. února 1938 v Ústí nad Orlicí. Po absolvování Gymnázia v České Třebové studoval na ČVUT v Praze a Technické univerzitě v Liberci. Po studiích se vrátil do Ústí nad Orlicí. Podílel se na vývoji rotorových dopřádacích strojů, v oblasti této převratné textilní technologie byl autorem a spoluautorem významných patentů. Publikoval odborné články v české i světové odborné literatuře. Byl spoluautorem významných odborných publikací: Teorie spřádacího procesu - mechanika příze ve spřádací komoře, Vývoj textilního strojírenství v regionu Orlicka, Bezvřetenové předení... Přednášel na mezinárodních konferencích v Praze, Dornbirnu, Reutlingenu, Lodži, Drážďanech, Chemnitz, Moskvě, Ivanovu, Baku, Delhi, Gdyni, Liberci, Brémách. Desítky jeho odborných a vědeckých článků byly publikovány v časopisech Textil Praxis, Melliand Textilberichte, Textiltechnik , Tekstil, Strojimport, Investa, Indian Journal of Fibre &Textile Research. Od roku 1990 působil též jako člen Mezinárodního výboru pro metody zkoušení bavlny při ITMF. Jeho poslední odbornou publikací je kapitola Rotorové předení v knize Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích : současnost (Praha, Jonathan Livingston, 2019). 

Josef Ripka se od dětství zajímal o kreslení. V Ústí se zapojil do činnosti výtvarné sekce při Okresním kulturním středisku, kde  se zabýval grafickou tvorbou (suchá jehla, linorit a monotyp). V 60. a 70 letech se věnoval propracování vlastní originální techniky malby FIXI na polystyren. Na počátku 90. let jeho výtvarnou tvorbu ovlivnil počítač. Využíval různých forem vstupů, od kresby myší, vlastních fotografických podkladů, až po generování objektů matematickými prostředky. Od roku 1998 byl aktivním členem Klubu přátel umění Ústí nad Orlicí, kde také vystavoval.

Josef Ripka zemřel 3. ledna 2020. 

Josef Ferdinand<br />Nesmüller

Josef Ferdinand
Nesmüller

By to rakousko-německý herec, dramatik, hudebník, skladatel a režisér. Původním jménem Josef Ferdinand Müller. 

Narodil se do rodiny ševce a vyučil se obuvníkem. Potom navstšvoval učitelský seminář a stal se asistentem pedagoga a druhým houslistou v orchestu v Olomouci. 

Měl angažmá v Olomouci a v Prostějově, potom se přidal k putovní herecké společnosti herce Eduarda Leucherta, s jehož dcerou Anežkou (Agnes) se v roce 1841 oženil. Po svatbě si začal říkat Nesmüller.

Dále byl angažován v Magdeburgu, Hamburku, v Drážďanech, ve Vídni a nakonec se na delší dobu usadili v Drážďanech, kde měl letní divadlo.

V roce 1864 jeho žena založila pravděpodobně první divadlo pro děti v německy mluvícím světě, ale fungovalo jen dva roky. 

V roce 1881 mu byla odebrána divadelní licenc a od té doby on i jeho žena hostovali v různých divadlech, například v divadle Thalia v Hamburku, kde se pak usadili. Po roce 1887 se už nevěnoval divadlu, ale jen dráze spisovatele. Zemřel v Hamburku a místo jeho pohřbení je neznámé. 

Napsal velké množství her, především frašky a komedie se zpěvem. Jako herec se věnoval převážně komickým rolím a hrál hlavní role ve svých hrách.

Opravdoví lidé, skutečné příběhy

Seznamte se s osobnostmi z regionů ČR. Možná je zatím neznáte, ale jejich životy a osudy jsou kusem naší historie, která by neměla být zapomenuta.

Připojte se!

Máte vlastní databázi osobností? I vaše data můžete vystavit u nás! Podrobnosti zde.

Databáze nyní pokrývá tato místa a regiony:

 • <Kolín>
 • Plzeň>
 • <Dečín>
 • <Náchoda>
 • Svitavy
 • Česká Třebová
 • Ústí nad Orlicí
 • Vysoké Mýto
 • Hlinsko
 • Chrudim
 • Havlíčkův Brod
 • České Budějovice
 • Zlín
 • Hradec Krílové
 • Písek
 • Ostrava

Kalendárium pro tento měsíc

Tento měsíc mají výročí i tyto osobnosti
Adolf <br />Cihlář

Adolf
Cihlář

5.5. 1912 - 7.4. 1944

Český pedagog a odborář.

Studoval na gymnáziu a poté učitelství. Jeho povolání ho v roce 1933 přivedlo do Moravské Třebové, kde žil v Panské ulici v židovské rodině (z této rodina pocházela manželka Arnošta Lustiga).

Veřejně vystupoval proti vzrůstajícímu německému nacionalismu a z toho důvodu byl v roce 1938 propuštěn z práce a musel se odstěhovat ze svého bydlení, protože byt židovské rodiny byl zničen a obyvatelé vyhnáni. Přestěhoval se tedy na ulici Nové Sady.

S dalšími vlastenci se přidal k odboji. Tato skupina se podílela na řadě sabotáží a destrukcí na Šumpersku a Zábřežsku. Rozšiřovali také ilegální časopis Národní obrození, organizovali také tajné sbírky na pomoc rodinám vojáků a odbojářů. V roce 1944 došlo k prozrazení skupiny a do rukou gestapa se dostal seznam členů tohoto odboje.

Cihlář byl zatčen 7. dubna 1944 a ještě ten den byl ubit k smrti v úřadovně schutzpolizei a gestapa v domě na náměstí č. 16. Oficiální důvod jeho smrti byla srdeční zástava. Byl pohřben u hřbitovní zdi 12. dubna 1944. Přítomna byla pouze jeho matka, jinak byl pohřben neveřejný.

Zatčeni byli všichni členové odboje a po výsleších byli posláni do koncentračních táborů.

8. června 1945 založili členové odboje, kteří se vrátili, kroužek Adolfa Cihláře. Prosadili si exhumaci Cihlářova těla (2. září 1945 ve 3 hodiny ráno za dohledu MUDr. Langa) a díky tomu zjistili skutečný důvod jeho smrti – proražení lebky a krvácení do mozku.

2. září 1945 proběhla tryzna na jeho počest a při ní byl veřejnosti představen pomník Adolfa Cihláře. Pomník byl umístěn v parku u muzea a vytesal ho moravskotřebovský kameník Rudolf Beneš. Nyní je pomník umístěn v Komenského ulici. Rakev s jeho ostatky je uložena v hrobě na třebovském hřbitově. Na pomníku je kromě jiného i nápis od jeho matky: Drahý synu, jak velmi mé srdce bolelo, když gestapo tě umučilo.

Po Cihlářovi je pojmenována jedna z hlavních ulic v Moravské Třebové, dále pak ulice v Liberci směřující k jeho rodišti, Dlouhému Mostu.

V roce 2019 vznikl v Moravské Třebové Branný oddíl Adolfa Cihláře.

Max <br />Donnebauer

Max
Donnebauer

17.5. 1838 - 5.2. 1888

Český německy píšící numismatik. Restauratér nádražní restaurace v Pardubicích, pak v České Třebové a nádraží střed v Praze. Jeden z nejvýznamnějších českých sběratelů mincí a medailí své doby (přes 7000 kusů). Sbírku získala francouzská numismatická firma Adolfa Hesse za 27000 zlatých. Odborné články ve Wiener numismatische Zeitschrift. Popis sbírky Eduard Fiala pod názvem Beschreibung der Sammlung böhmischen Münzen und Medaillen des Max Donnebauer, Praha 1888.

Konstantin <br />Bouchal

Konstantin
Bouchal

10.5. 1866 -  14.7. 1931

Narodil se 10. 5. 1866 v Ústí nad Orlicí v rodině ústeckého krupaře. Učil se zámečníkem u firmy Andres, 21. 5. 1885 složil zkoušku strojníka parních strojů na c.k. vysoké škole technické v Praze. V r. 1888 přijat do firmy Sobotka a spol. v Kerharticích. Po založení zdejšího dobrovolného hasičského sboru byl na základě zkušeností jmenován jeho velitelem. V Hubálkově hasičské župě působil jako dozorce a pokladník, 15. 2. 1925 zvolen jejím starostou. Soustřeďoval se především na prevenci a samaritánství, často navštěvoval i ústecké školy. Od r. 1885 členem sdružení divadelních ochotníků, od r. 1896 člen spolku divadelních ochotníků Vicena (předsedou v letech 1914-30).  Aktivně pracoval téměř ve všech kerhartických a ústeckých spolcích - místopředseda Družstva pro postavení divadelní budovy v Ústí nad Orlicí, předseda Zásobní jednoty Rovnost, člen Červeného kříže atd. Část korespondence, veřejné projevy i osobní doklady jsou uloženy v městském muzeu. Zemřel 14. 7. 1931 ve Vysokém Mýtě, pochován je na ústeckém hřbitově.