Tip: do vyhledávacího pole zadejte příjmení hledané osoby, místo jejího narození/úmrtí nebo obor jejího působení. V roletě poté zvolte, kde se zadaný výraz bude hledat.
Max <br />Donnebauer

Max
Donnebauer

Český německy píšící numismatik. Restauratér nádražní restaurace v Pardubicích, pak v České Třebové a nádraží střed v Praze. Jeden z nejvýznamnějších českých sběratelů mincí a medailí své doby (přes 7000 kusů). Sbírku získala francouzská numismatická firma Adolfa Hesse za 27000 zlatých. Odborné články ve Wiener numismatische Zeitschrift. Popis sbírky Eduard Fiala pod názvem Beschreibung der Sammlung böhmischen Münzen und Medaillen des Max Donnebauer, Praha 1888.

Zdeněk <br />Kostka z Postupic

Zdeněk
Kostka z Postupic

Byl to český šlechtic, hejtman, diplomat, přítel Jiřího z Poděbrad. Díky Zdeňkovi patřil jeho rod mezi nejvlivnější a nejbohatší ve své době.

 

Rok a místo narození je pouhý odhad historika Martina Šandery.

 

Narodil se do rodiny představitele kališnické nižší šlechty Viléma Kostky a jeho ženy Elišky z Libic. Měl staršího bratra Bohuše, mladší bratry Albrechta a Jana a mladší sestru Annu. Byl dvakrát ženatý. Poprvé s Eliškou z Martinic, podruhé s Annou z Kaufunka. Není známo, že by měl potomky.

 

V roce 1447 se začal politicky angažovat a už o rok později patřil mezi významné osobnosti Poděbradské jednoty. Hrál velkou roli v dobytí Prahy Jiříkem z Podebrad. V roce 1449 se po smrti svého bratra Bohuše stal hejtmanem chrudimského landfrýdu.

 

Byl blízkou osobou Jiřího z Poděbrad a pohyboval se ve světě vysoké politiky. V roce 1451 se zúčastnil sněmu v Benešově a byl zvolen do poselstva ke králi Fridrichovi III. do Vídně, zapojil se do příprav svatojiřského sněmu, který měl ukončit bezvládí v Čechách. 27. dubna 1452 byl zvolen do dvanáctičlenné rady zemského správce. Účastnil se tažení proti Oldřichovi z Rožmberka a následných jednání o jeho kapitulaci.

 

Za vlády Ladislava Pohrobka spíše ustoupil do pozadí a začal se angažovat až po jeho smrti při volbě nového krále. Chtěl, aby se novým králem stal jedině rodilý Čech.

 

Protože nebyl panského stavu, nemohl proto zprvu zastávat nejvyšší úřady. Jiřímu z Poděbrad sloužil  jako diplomat. Kolem roku 1463 povýšil Jiří Zdeňka Kostku do panského stavu. V letech 1467–1468 se zapojil do bojů a dosáhl vrcholu své kariéry, stal se nejvyšším purkrabím pražským. Vedl útok proti městu Paczków a měl podíl na slavném vítězství u Frankenštejna, poté byl velitelem vojska u Konopiště. Jeho posledním úkolem bylo zásobit klášter Hradiště u Olomouce obléhaný uherským vojskem. V bitvě u Zvole byl Zdeněk těžce raněn a druhý den svým zraněním podlehl.

 

Všichni bratři postupně rozšířili rodinné bohatství. Zdeněk dostal od krále Moravskou Třebovou, Bouzov, Lanšperk, Nouzov a Loštice s tím, že Moravská Třebová se stala jeho hlavním sídlem. Měl také dva domy v Praze.


Matěj <br />Vydra

Matěj
Vydra

Matěj Vydra je český fotbalový útočník a reprezentant. S fotbalem začínal v mužstvu FC Chotěboř následovalo působení v mládežnických výběrech Vysočiny. Mimo naší republiku působil na klubové úrovni v Itálii, Belgii a Anglii. V březnu 2013 získal ocenění „nejlepší hráč druhé anglické ligy“ („Championship Player of the Year“). Za rok 2013 zvítězil v české anketě Fotbalista roku v kategorii Talent roku. Teď působí v anglickém klubu Burnley FC.

Opravdoví lidé, skutečné příběhy

Seznamte se s osobnostmi z regionů ČR. Možná je zatím neznáte, ale jejich životy a osudy jsou kusem naší historie, která by neměla být zapomenuta.

Připojte se!

Máte vlastní databázi osobností? I vaše data můžete vystavit u nás! Podrobnosti zde.

Databáze nyní pokrývá tato místa a regiony:

 • <Kolín>
 • Plzeň>
 • <Dečín>
 • <Náchoda>
 • Svitavy
 • Česká Třebová
 • Ústí nad Orlicí
 • Vysoké Mýto
 • Hlinsko
 • Chrudim
 • Havlíčkův Brod
 • České Budějovice
 • Zlín
 • Hradec Krílové
 • Písek
 • Ostrava

Kalendárium pro tento měsíc

Tento měsíc mají výročí i tyto osobnosti
Miroslav <br />Ročovský

Miroslav
Ročovský

18. 11. 1918 -  25.4. 1942

Miroslav Ročovský se narodil jako syn šafáře ve dvoře Vrchovina. Vystudoval Obchodní školu v Chocni, absolvoval Letecké učiliště v Prostějově a byl přidělen k leteckému pluku v Praze. V červenci 1939 odešel přes Polsko do Francie a sloužil jako pilot francouzského letectva. Později odplul do Anglie a byl přidělen k 501. peruti RAF. V dubnu 1942 odstartoval s dalšími letci k útočné operaci nad Francií. Během akce byli napadeni početnější skupinou stíhacích letounů nepřítele. Sestřeleno bylo pět letadel, mezi nimi i stroj Miroslava Ročovského. Spolubojovníci ho zahlédli opouštět letadlo, ale padák už neviděli a další pátrání po něm bylo bezvýsledné.
Miroslav Ročovský byl in memoriam povýšen, vyznamenám československým válečným křížem 1939 a jeho jméno je uvedeno na památníku v Runnymede.

Karel <br />Šeda

Karel
Šeda

4. 11. 1908 -  15.5. 1992

Karel Šeda se narodil v rodině rolníka. Po ukončení povinné školní docházky pracoval v textilní továrně Josefa Jehničky v Chocni. Leteckou kariéru začal v roce 1927 na vojenském leteckém učilišti v Prostějově. Stal se pilotem dvoumístných letounů, absolvoval stíhací kurz, získal i kvalifikaci pro noční létání. Později přešel k Československým státním aeroliniím a účastnil se i mezinárodních soutěží (Egypt 1937).
Po mobilizaci v květnu 1938 nastoupil ke svému pluku a v srpnu 1939 odešel přes Polsko do Francie. Ještě později se dostává přes Alžírsko, Maroko a Gibraltar do Velké Británie, kde létá s letounem Hurricane a zasahuje do bojů i jako noční stíhač. Ve službách Velké Británie působí do konce druhé světové války a v květnu 1945 se v Londýně také oženil.
Po návratu do vlasti pracuje u Letecké dopravní společnosti v Ruzyni a pak v obnovených Československých aeroliniích. Roku 1950 je s dalšími západními letci z ČSA vyhozen bez udání důvodu, označen jako nespolehlivý, po následné provokaci zatčen a obviněn z velezrady, špionáže a spiknutí. Skoro osm let byl ve výkonu trestu v uranových dolech.
Po propuštění pracoval jako elektrikář. Nakonec mu bylo dovoleno částečně se k létání vrátit. Působil pak jako pilot-vlekař na letišti v Bystřici u Benešova. V roce 1990 byl rehabilitován, povýšen do hodnosti plukovníka letectva ve výslužbě a prezidentem republiky mu byl propůjčen řád M. R. Štefánika. Nositel tří československých válečných křížů, čs. medaile Za chrabrost, francouzského válečného kříže a dalších vyznamenání zemřel v Praze ve věku 83 let.

Jaromír <br />Lahulek

Jaromír
Lahulek

26. 11. 1892 - 5. 12. 1959

Narodil se 26. 11. 1892 v Pardubicích. Vystudoval obchodní akademii v Chrudimi (1912). Do Ústí nad Orlicí přišel v prosinci 1914 jako úředník spořitelny a záložny. Bydlel ve služebním bytě v Lochmanově ulici čp. 158. Organizátor kulturního, společenského a sportovního života města - člen ochotnického divadelního souboru Vicena (vytvořil na 47 rolí, režíroval, psal scénickou hudbu), člen nově založeného Sportovního klubu (později předseda), trenér házené a atletiky. Přišel s myšlenkou na postavení nové divadelní budovy. Při slavnostním otevření (září 1936) dirigoval zahajovací představení Smetanova "Tajemství". Veškerý volný čas věnoval dirigování, organizování hudebního života a skladatelské činnosti. Dirigoval dechové hudby, sbormistr pěveckého spolku Lukes (1920-35), byl dirigentem Orchestrálního sdružení, Cecilské hudební jednoty, patřil k zakl. Hudební školy Jaroslava Kociana (1939), kde externě učil hře na hoboj a fagot (až do r. 1951). Napsal na sta tanečních a drobných skladeb. Ve sbírkách Městského muzea v Ústí nad Orlicí uloženo více než 80 rukopisů. Z díla: Památce Husově, Boží bojovníci, Fantazie na chorál Kdož jste boží bojovníci, Pochod tkalců. Zemřel 5. 12. 1959 v Ústí nad Orlicí a je pochován na místním hřbitově společně se svojí ženou Hedvou, která zemřela v roce 2001. Dne 26. 11. 1992 se stal čestným občanem města in memoriam.