O autorech textů

Napsal Michal Denár. Zařazeno v Informace

Děkujeme autorům všech textů, ze kterých jsme čerpali informace při vytváření životopisů osobností.

Autoři článků (abecedně):

Karel Kubišta
Milan Mikolecký
Milan Michalski
Jan Skalický
Martin Šebela

Postupně doplňujeme jména autorů pod konkrétní články.
Naše poděkování patří také všem, kdo nás informují o nepřesnostech v záznamech, doplňují neuvedené informace a přispívají tak ke zkvalitňování databáze.