František Šmilauer

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 03. 10. 1892
Datum úmrtí 06. 10. 1972
Místo narození Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)

Životopis

Narodil se 3. 10. 1892 v Ústí nad Orlicí v domě čp. 112 (dnes ul. T. G. Masaryka). Po maturitě na litomyšlském gymnáziu (1911) odešel na uměleckou akademii do Prahy. Studoval u malíře J. Preislera a grafiku u prof. A. Brömse. Mezi jeho spolužáky patřili např. Vl. Rada, V. Rabas a V. Sedláček. Všestranný výtvarník - střídal styly, žánry, techniky (olejomalba, kvaš, pastel, litografie, monotyp). Po studiích byl krátce profesorem kresby v Kolíně. V letech 1924-38 učitelem kreslení v Žilině. Společensky a kulturně činný - založil první skautský oddíl na Slovensku, věnoval se ochotnickému divadlu (výtvarně a částečně režijně vypravil devět činoher ve Spolku Hviezdoslav), založil a dirigoval těleso sborové recitace, pořídil sbírku starého slovenského umění. Vytvořil reliéfy pro salesiánský klášter v Žilině a školu v Bánské Bystrici, realizoval i keramický basreliéf státního znaku, vymodeloval originál bronzové desky na paměť legionářů pro sokolovnu v Žilině aj. Po 2. svět. válce krátce ředitelem Gymnázia v Šumperku a profesorem kresby v Karlíně. Zbytek života prožil v Ústí nad Orlicí. Zde správcem Okresního muzea, v r. 1959 zvolen předsedou muzejního kroužku (snaha o obnovu muzea). V letech 1961-64  vyučoval výtvarné obory na Lidové škole umění. Zemřel 6. 10. 1972 v Ústí nad Orlicí.

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoŽilina (Slovensko)

-- nezařazeno --
MístoÚstí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Ověření Městské muzeum Ústí nad Orlicí: Osobnosti
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí