František Klapálek

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 30. 08. 1863
Datum úmrtí 03. 02. 1919
Profese a obory působení vědci, odborní publicisté, zoologové, etologové, pedagogové, středoškolští pedagogové

Životopis

Narozen 30.8.1863 v Luži, zemřel 3.2.1919 v Praze. Významný český entomolog, první předseda České společnosti entomologické a její zakládající člen. Studoval v Litomyšli a po ukončení studií zde působil jako středoškolský profesor (1887-8).
Středoškolský profesor zoologie - entomolog, dopisující člen ČSAV, zakladatel Čes. společnosti entomologické.Studoval v Litomyšli /během těchto studií získával poznatky od prof. Emanuela Bárty, vynikajícího geologa, paleontologa a arachnologa/ a na UK v Praze, při vysokoškol. studiích působil jako asistent prof. A. Friče. Po ukončení studií prof. na stř. školách v Litomyšli 1887-1888, v Třeboni a v Praze. Založil a byl prvním vydavatelem čes. entomologickéhoČas. (dnešní Acta entomologica bohemoslavaca). Jako přesvědčený darwinista přeložil a vydal základní Darwinovo díla Ze života hmyzu. Připravil také první čes. brožurku o sbírání a preparování hmyzu. Dopisujícím členem České akademie věd a umění a později i řádným členem České společnosti nauk v Praze.Z díla: Atlas brouků středoevropských, 1891, Čmeláci země české, 1902, Jepice, 1918.
Ověření _. OSN, 14, s. 303-304.  _. OSN, 28, s. 768.  _. OSND, III, 1, s. 530.  [Nekrolog]. Almanach ČAVU, 29-30, 1920, s. 140-149.  _. Věst. čes. profesorů, 26, 1918-1919, část stav. , s. 166-167.  _. Čas. čs. entomologragické společnosti, 1919, s. 1-6.  _. Kuncova biografická kartotéka. PNP Praha.  Vávra, V. : František Klapálek. Almanach ČAVU, 29-30, 1988-1919, s. 140-149.  Táborský, K. : Seznam publikací prof. Fr. Klapálka. Sborník entomologického odd. Národního muzea v Praze, 12, 1934, s. 208-219.  Práce z dějin ČSAV. Serie B. Sv. 3. Praha, Ústř. archiv ČSAV 1989, s. 198.
Dodavatel dat Městská knihovna Svitavy