Josef Kopecký

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 20. 09. 1865
Datum úmrtí 08. 12. 1935
Profese a obory působení pedologové, vysokoškolští učitelé, odborní publicisté, mineralogové, vědci

Životopis

Narozen 20.9.1865 v Desné u Litomyšle, zemřel 8.12.1935 v Praze. Zemědělský odborník, agropedolog.
Zemědělský odborník, agropedolog. Člen ČAT od jejího založení 1924. Po studiích na VŠZ ve Vídni působil od 1906 v tech. kanceláři Zeměd. rady v Praze, 1906-35 pedagog na zeměd. fakultě č. techniky v Praze (1908 prof. ). 1919-34 ředitel Stát. výzkumného ústavu agropedologického a bioklimatického v Praze. Zakl. pedologické kartografie v Československu. Zabýval se hl. půdní fyzikou, půdní mikrobiologií a zeměd. meteorologií. Zdokonalil klasifikaci půd, sestavil přístroj k mechanickému rozboru půd plavením a přístroje pro stanovení některých fyz. půdních vlastností. Z díla: Fysikální vlastnosti půdní (1910), Základy zemědělské meteorologie a bioklimatologie (1922). Půdoznalství (část agrofysikální) (1928).
Ověření Kopecký josef. Čs. biogr. slovník. Praha 1992, s. 339.  _. Ottův slovník naučný, 28, s. 797.  _. Ottův slovník naučný - dodatky, III, 2, s. 740.  _. Album representantů, s. 1010 a 662.  _. Zahr. ovoc. nauč. slov. , II, 1938, s. 379.  [Nekrolog]. Naše věda, 17, 1936, s. 24.  _. Od Trst. stezky, 1935-36, s. 64, 67-70. - 1 obr.  _. Věst. ČAZ, 11, 1935, 10. 12. , s. 4.  _. Věst. ČAZ, 12, 1936, s. 92-95, bibl. - 1 obr.  KETTNER: Geol. vědy, 1967, s. 111-112.  Československý biografický slovník. Praha 1992.
Dodavatel dat Městská knihovna Svitavy