Edvín Bayer

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 07. 12. 1862
Datum úmrtí 17. 03. 1927
Místo narození Chotěboř (okres Havlíčkův Brod)
Místo úmrtí Praha (okres Praha)
Profese a obory působení muzeologové, botanici

Životopis

Patřil k významným českým botanikům a muzeologům. Zabýval se fytopaleontologií a lichenologií (nauka o lišejnících). Byl ředitelem botanického oddělení Národního muzea v Praze. Jeho bratrem byl významný lékař MUDr. Karel Bayer (1854-1930).


Narodil se v Chotěboři, v čp. 114, do rodiny c. k. notáře Karla Bayera a jeho manželky Maria Marty. V opisu z matriční knihy je uvedeno křesní jméno Edvín Jaroslav. Po ukončení zdejší základní školy absolvoval gymnázium v Praze, kde po maturitě v roce 1882 začal studovat práva. Po dvou letech však přestoupil na filozofickou fakultu české univerzity. Zde absolvoval, v roce 1888, studium přírodních věd. Byl spolupracovníkem a žákem univerzitního profesora Dr. Antonína Friče a univerzitního profesora Dr. Ladislava Čelakovského. Svoji doktorskou dizertační práci psal na téma "Kritický obraz morfologie lišejníků s ohledem na lišejníky Čech" v roce 1889, o rok později vykonal rigorózní zkoušku z filozofie a následně z botaniky ve spojení s fyzikou. Doktorem filozofie se stal po promoci 4. května 1891. Jeho vědecká práce je úzce spojena s Národním muzeem v Praze, kde působil jako ředitel botanického oddělení.
Publikoval v odborných časopisech, jako například Vesmír, Věstník Královské české společnosti nauk, Časopis Národního muzea. Od roku 1894 přispíval do Ottova slovníku naučného, pod značkou "EBR". Jako první zavedl u nás metodu studia fosilních kutikul. Zabýval se též výzkumem svrchnokřídové flóry.
Bayerova vědecká práce, patří k prvním pokusům o zachycení lichenologického snažení na našem území. Ve svých pracích shrnul počátky lichenologického výzkumu v období od konce 18. století do 20. let 20. století. Z němčiny překládal odborné články chotěbořského lékaře Josefa Mühlbacha o rzích, které publikoval v časopisu Vesmír.

Lásku k přírodě a zvláště k mechům a lišejníkům získal od svého otce Karla Bayera a také od svého staršího bratra Karla. Tito dva velice pilně studovali rostliny tajnosnubné v širokém okolí chotěbořském. Dokonce se jim podařilo objevit v údolí řeky Doubravy dvě vzácné řasy.


Napsal, sebral, sestavil: Odborné články ve Věstníku Královské české společnosti nauk.
Bayer, Edvín: Einige neue Pflenzen der Perucer Kreideschichten in Böhmen. 1899.
Bayer, Edvín: Fytopalaeontologické příspěvky ku poznání českých křídových vrstev Peruckých. 1914.
Bayer, Edvín: O rostlinstvu vrstev Březenských. 1893.
Bayer, Edvín: O rostlinstvu vrstev Chlomeckých. 1896.
Bayer, Edvín - Petrbok, Jan: Příspěvek k fytopaleontologii českého cenomanu. 1919.
Bayer, Edvín. Frič, Antonín: Studie v oboru křídového útvaru českého "Perucké vrstvy".
1903 Bayer, Edvín: Zbarvené mikroskopické preparáty fosilní kutikuly některých rostlin křídových z českých vrstev Peruckých. 1921.

Ověření Bayer, Edvín: Fytopalaeontologické příspěvky ku poznání křídových vrstev peruckých, 1914
Dodavatel dat Městská knihovna Chotěboř