doc. MUDr. František Vaníček

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 07. 01. 1897
Datum úmrtí 06. 12. 1993
Místo narození Letohrad (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Plzeň (okres Plzeň)
Profese a obory působení lékaři, hygienici, vědci, odborní publicisté, vysokoškolští učitelé, vysokoškolští pedagogové

Životopis

Hygienik, zakladatel a dlouhodobý přednosta hygienického ústavu lékařské fakulty UK. Abs. gymn. v Hradci Králové a lékařskou fakultu UK v Praze. Promoval 1921. Po promoci jako asistent v ústavu prof. Honla. Vedoucí laboratoře výroby očkovacích látek, převážně proti tuberkulóze. 1923 obdržel Rockefellerovu nadaci, studijní pobyty na Harvardu v Bostonu a  univerzitě v Paříži.V USA se seznamoval s nejnovějšími poznatky v léčbě diabetu (cukrovky). Získal i znalosti o racionální výživě při civilizačních onemocněních. Po návratu do rodícího se Státního zdravotního ústavu v Praze. 1933 přednosta oddělení pro výrobu sér a očkovacích látek. Ve SZÚ do 1946, kdy nabídnuta profesura na nové lékařské fakultě UK v Plzni s úkolem založit ústav hygieny, vést výuku hygieny a mikrobiologie a antibiotickou stanici. Po únoru 1948 i v 60. letech perzekvován. Plné rehabilitace se dočkal  1989. Jmenován profesorem, čestný člen vědecké společnosti univerzity, čestný člen Čs. lékař. spol. J. E. Purkyně a Spolku lékařů v Plzni. Vydal přes 100 odborných knih, studijních skript a pojednání.

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoHradec Králové (okres Hradec Králové)

-- nezařazeno --
MístoPraha (okres Praha)

-- nezařazeno --
MístoPlzeň (okres Plzeň)

-- nezařazeno --
MístoBrno (okres Brno)
Ověření MENCL, Karel: 95 let prof. Františka Vaníčka. Letohrad 92, 2, 1993, č. 5, s. 3-4.
Mencl, Karel: Nestor českých hygieniků, profesor MUDr. František Vaníček zemřel 6. prosince 1993 ve věku 97 let. Letohrad 94, 2, 1994, č. 2, s. 6.
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí