ThDr. PhDr. Josef Cibulka

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 01. 07. 1886
Datum úmrtí 02. 04. 1968
Místo narození Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Praha (okres Praha)
Profese a obory působení umělečtí kritici, teologové, vysokoškolští pedagogové, odborní publicisté, vysokoškolští učitelé, pedagogové

Životopis

Narodil se 1. 7. 1886 v Ústí nad Orlicí v domě čp. 196. Studoval na lanškrounském gymnáziu, maturoval na gymnáziu v Litomyšli (1905). Poté studoval teologii na Papežské Urbanově koleji v Římě. Vysvěcen v lateránské bazilice sv. Jana Křtitele v Římě. Po návratu do vlasti přednášel dějiny církevního zpěvu, hudby a výtvarného umění na teologickém učilišti (Borromeum) v Hradci Králové (od 1911 vicerektorem).

V letech 1916-17 pokračoval ve studiu na teologické a filosofické fakultě vídeňské univerzity. V r. 1919 jmenován mimořádným profesorem dějin církevního umění a křesťanské archeologie na teologické fakultě v Bratislavě. Od r. 1922 byl mimořádným a od r. 1926 řádným profesorem dějin círk. umění a křesť. archeologie na Karlově univerzitě v Praze (až do r. 1950). V letech 1939-45 ředitelem Národní galerie, před nacisty zachránil mnoho uměleckých sbírek a děl.

Ve světě i u nás se ale proslavil zejména vědeckou prací v oboru starého světového a národního umění. V r. 1935 mu prezident Francouzské republiky udělil důstojnický kříž Čestné legie za zásluhy o lidstvo. Na ustavujícím zasedání UNESCO v Paříži v r. 1946 předsedal světové sekci pro archivy, knihovny a muzea. Od r. 1955 vedoucím katedry historicko-právních oborů na římsko-katolické teologické fakultě v Praze (sídlem v Litoměřicích). Od r. 1958 místopředsedou mezinárodního výboru pro dějiny umění.

Zabýval se také studiem korunovačních klenotů, účastnil se výzkumů i stavebních oprav na Pražském hradě. Spřátelil se s Kamilem Roškotem a pomohl prosadit jeho návrh na stavbu divadla v Ústí nad Orlicí. Publikoval mnoho vědeckých prací: Soupis památek historických a uměleckých v okresu Lanškrounském (1935), O poloze kostela Panny Marie na Hradě pražském, Dějiny románského a gotického uměleckého řemesla v Čechách (In: Dějiny výtvarného umění v Čechách I. ), Korunovační klenoty Království českého (1969). Zemřel 2. 4. 1968 v Praze, pohřben je na ústeckém hřbitově.

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoLitoměřice (okres Litoměřice)

-- nezařazeno --
MístoPraha (okres Praha)
Ověření BENDA, K.: Josef Cibula jako historik umění. [Nekrolog]. Umění, 34, 1986, č. 4, s. 289-300.
Ústecké kalendárium na červenec 2006 - www.usti.cz
WIRTH, Zd.: Profesor Dr. J.C. ČSPS 1956.
Cibulka Josef. In: Čs. biogr. slovník. Praha 1992, s. 81.
Umění věků. Věnováno k sedmdesátým narozeninám prof. Dra J.C. Praha 1956.
Čs. práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od r. 1760. Praha, SPN 1972, s. 70-71. - Lit.
PREISS, P.: Zemřel prof. J.C. [Nekrolog]. Památková péče, 1968.
Josef Cibulka. [Sborník]. Umění věků. Praha 1956.
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Městská knihovna Svitavy
Odkazy Oficiální stránky osobnosti