Miroslav Chudý

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 07. 07. 1913
Datum úmrtí 05. 11. 2001
Místo narození Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obory působení divadelní režiséři, herci, režíséři, amatérští divadelníci, učitelé, malíři, středoškolští učitelé, pedagogové

Životopis

Narodil se v pondělí 7. července 1913 v České Třebové v rodině krejčího. Měl dva bratry. Své nadání zúročil studiem na reálce v České Třebové, a v dalších letech pak po složení zkoušek způsobilosti pro povolání učitele pro školy obecné a měšťanské působil jako učitel matematiky, deskriptivní geometrie, kreslení a hudební výchovy na školách v České Třebové, ale i na venkovských školách v blízkém i vzdáleném okolí.


Jeho příslovečná houževnatost a ctižádostivost ho v letech 1953–58 přivedly i k dálkovému studiu na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity, kde byl promován, a po té působil až do odchodu do důchodu jako středoškolský profesor na místním gymnáziu.


Působením Miroslava Chudého se může pyšnit nejen českotřebovské gymnázium, ale také divadelní ochotnický spolek Hýbl, jehož byl po sloučení s dramatickým odborem Sokola schopným režisérem, výtvarníkem i hercem a také pěvecký sbor Bendl, s nimiž v roce 1960 režijně uvedl operní črtu F. K. Zedínka Obrázky z Hor.


Několik let byl též aktivním členem tehdejší Osvětové besedy, hezky maloval, kreslil a vystavoval obrazy, sportoval. Za svou kulturní a pedagogickou činnost byl mnohokrát oceněn – na Jiráskově Hronovu, na pěveckých festivalech i na matematických olympiádách prostřednictvím svých žáků.

Události v životě

studium: 1953  –  1958
MístoPraha (okres Praha)
KorporaceUniverzita Karlova
Popis

pedagogická fakulta

Ověření www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 11.7.2011
Milan Mikulecký
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová
Městská knihovna Ústí nad Orlicí