Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Doc. PhDr. Miroslav Richter DrSc.

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
29. 05. 1932
Místo narození
Děčín (okres Děčín)
Datum úmrtí
12. 08. 2011
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Narodil se 29. 5. 1932 v Děčíně. Dětství prožil v Hradci Králové, absolvoval zde gymnázium a již zde se jeho zájem orientoval na středověkou hmotnou kulturu. V letech 1952-57 studoval archeologii a historii na Filozofické fakultě UK v Praze (prof. Eisner), se specializací na středověkou archeologii. Roku 1953 navázal spolupráci s Městským Muzeem v Praze, roku 1955 s Archeologickým ústavem ČSAV v Praze. Významně se podílel na založení moderního archeologického výzkumu středověku v ČSSR. Spolupracoval i na vytvoření koncepce ochrany archeologických památek. Z největších terénních výzkumů: Sezimovo Ústí (1962-85), Tábor (1969-71), Hradec Králové (1968-74), Vysoké Mýto (1985-88), Žďár nad Sázavou (1968, 1971-73). Pedagog oddělení prehistorie na katedře obecných dějin a pravěku FF UK v Praze, emeritní ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. Autor řady cenných publikací. Z díla: Hradec Králové na počátku dějin (Hradec Králové 1975), Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera (Praha 1982), K počátkům českých měst (Praha 1986). Za vědeckou práci oceněn doma i v zahraničí - člen Comité permanent de l´ U.I.S.P.P., dopisující člen Německého archeologického ústavu, cena Ministerstva kultury ČR za památkovou péči (2004). Zemřel 12. 8. 2011.

-- nezařazeno --
MístoHradec Králové (okres Hradec Králové)

-- nezařazeno --
MístoPraha (okres Praha)

-- nezařazeno --
MístoSezimovo Ústí (okres Tábor)

-- nezařazeno --
MístoVysoké Mýto (okres Ústí nad Orlicí)

-- nezařazeno --
MístoŽďár nad Sázavou (okres Žďár nad Sázavou)

-- nezařazeno --
MístoDavle (okres Černošice)
Ověření
DRAŠNAROVÁ, M.: Bibliografie prací doc. PhDr. Miroslava Richtera, DrSc. Archeolog. rozhledy, 44, 1992, č. 2, s. 304-308.
DRAŠNAROVÁ, M.: Jubileum doc. PhDr. Miroslava Richtera, DrSc. Archeologické rozhledy, 44, 1992, č. 2, s. 302-304. - 1 obr.
www (Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 18. 2. 2014
www (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.), cit. 18. 2. 2014
Dodavatel dat
Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2638 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.