Doc. PhDr. Miroslav Richter DrSc.

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 29. 05. 1932
Datum úmrtí 12. 08. 2011
Místo narození Děčín (okres Děčín)
Profese a obory působení archeologové, vědci, odborní publicisté, vysokoškolští pedagogové, historici

Životopis

Narodil se 29. 5. 1932 v Děčíně. Dětství prožil v Hradci Králové, absolvoval zde gymnázium a již zde se jeho zájem orientoval na středověkou hmotnou kulturu. V letech 1952-57 studoval archeologii a historii na Filozofické fakultě UK v Praze (prof. Eisner), se specializací na středověkou archeologii. Roku 1953 navázal spolupráci s Městským Muzeem v Praze, roku 1955 s Archeologickým ústavem ČSAV v Praze. Významně se podílel na založení moderního archeologického výzkumu středověku v ČSSR. Spolupracoval i na vytvoření koncepce ochrany archeologických památek. Z největších terénních výzkumů: Sezimovo Ústí (1962-85), Tábor (1969-71), Hradec Králové (1968-74), Vysoké Mýto (1985-88), Žďár nad Sázavou (1968, 1971-73). Pedagog oddělení prehistorie na katedře obecných dějin a pravěku FF UK v Praze, emeritní ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. Autor řady cenných publikací. Z díla: Hradec Králové na počátku dějin (Hradec Králové 1975), Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera (Praha 1982), K počátkům českých měst (Praha 1986). Za vědeckou práci oceněn doma i v zahraničí - člen Comité permanent de l´ U.I.S.P.P., dopisující člen Německého archeologického ústavu, cena Ministerstva kultury ČR za památkovou péči (2004). Zemřel 12. 8. 2011.

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoHradec Králové (okres Hradec Králové)

-- nezařazeno --
MístoPraha (okres Praha)

-- nezařazeno --
MístoSezimovo Ústí (okres Tábor)

-- nezařazeno --
MístoVysoké Mýto (okres Ústí nad Orlicí)

-- nezařazeno --
MístoŽďár nad Sázavou (okres Žďár nad Sázavou)

-- nezařazeno --
MístoDavle (okres Černošice)
Ověření DRAŠNAROVÁ, M.: Bibliografie prací doc. PhDr. Miroslava Richtera, DrSc. Archeolog. rozhledy, 44, 1992, č. 2, s. 304-308.
DRAŠNAROVÁ, M.: Jubileum doc. PhDr. Miroslava Richtera, DrSc. Archeologické rozhledy, 44, 1992, č. 2, s. 302-304. - 1 obr.
www (Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 18. 2. 2014
www (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.), cit. 18. 2. 2014
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Odkazy Profil na Wikipedii
Úmrtí docenta PhDr. Miroslava Richtera, DrSc.