Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

doc. RNDr. Miroslav Kunst CSc.

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Související osoby
    ?    -     ?
Otec
Datum narození
18. 10. 1923
Místo narození
Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Datum úmrtí
21. 06. 1987
Místo úmrtí
Praha (okres Praha)
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Doc. RNDr. Miroslav Kunst, Csc., byl v domácích i zahraničních vědeckých kruzích vysoce uznávaný zoolog. Narodil se 18. října 1923 jako syn odborného učitele měšťanské školy chlapecké Antonína Kunsta v domku čp. 179 v dnes již neexistující Dobrovského ulici na Trávníku.


Stal se studentem českotřebovského reálného gymnázia s perspektivou dalšího studia na některé z vysokých škol. Již v tomto období se naplno projevil Miroslavův zájem o živou přírodu. Navázal písemný styk s tehdejším naším předním entomologem dr. Janem Obenbergerem z Prahy, který mu byl nápomocen při determinaci sbírky brouků. Dávno před maturitou tak bylo rozhodnuto o zaměření dalšího studia. Válečné poměry však životní studentovy plány pozměnily. Jeho maturitní vysvědčení neslo totiž datum 1943, české vysoké školy byly uzavřeny a Miroslava čekalo nasazení k dělnické práci „do rajchu“, jak se tehdy říkalo.

Po osvobození působil krátce jako telegrafista na českotřebovském nádraží a hned po otevření vysokých škol se dal zapsat na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Věnoval se studiu učitelské aprobace přírodopis-chemie a výborné studijní výsledky mu umožnily další angažovanost v práci fakulty. Stal se demonstrátorem u profesora Václava Breindla. Po dokončení studia v roce 1949 zůstal nadále na fakultě a v témže roce obhájil doktorskou disertační práci „Použití vitálního barvení ke studiu anatomie a fyziologie oligochetů“. Ve Věstníku čs. zoologické společnosti publikoval svůj objev nového druhu vířníka Balatro fridericis, parazitujícího v zažívacím traktu roupic.

Nedlouhé období před nástupem vojenské základní služby v roce 1950 působil dr. Miroslav Kunst v Ústavu pro všeobecnou a pokusnou zoologii pod vedením prof. Julia Komárka. V roce 1962 se stává asistentem prof. RNDr. E. Bartoše, DrSc., na právě ustavené katedře systematické zoologie. Následující léta znamenala mnoho pro jeho odborný růst a Miroslav Kunst se postupně vypracoval mezi přední odborníky z oboru zoologie. Stal se spoluautorem několika středoškolských učebnic, „Zoologického praktika“ pro vysoké školy a publikoval i práce týkající se kroužkovců a ploštěnek. Časem se však věnoval převážně akarologii a specializoval se zejména na skupinu roztočů pancířníků (Oribatei). Od roku 1957 vedl oddělení půdní zoologie Zoologického ústavu Přírodovědecké fakulty.

Podkladů, shromážděných při terénních výzkumech v tuzemsku i během dlouhodobých zahraničních stáží v Bulharsku, Francii a Itálii, využil RNDr. Kunst k vypracování a posléze v roce 1968 obhájení habilitační práce „Roztoči nadřádu Oribatei Československa“. Práce o 1548 stranách byla vyústěním mimořádného badatelského úsilí, neboť mezi 120 000 studovanými jedinci z 2000 lokalit tehdejší republiky bylo determinováno 402 druhů, z toho 21 druhů zcela nových a bylo ustaveno 10 nových rodů a 3 čeledi.

V letech 1967-1986 stál doc. Kunst v čele katedry systematické zoologie. Jeho rozsáhlá bibliografie zahrnuje řadu větších i drobnějších prací, týkajících se roztočů, vířníků, červů, výzkumu malárie na Slovensku i půdní fauny našich rašelinišť. V letech 1966-1984 zpracoval hesla ze zoologie do Naučného slovníku zemědělského. Byl redaktorem vědeckých periodik „Acta Universitatis Carolinae - biologica“ a „ Věstníku československé společnosti zoologické“.

S prací vědeckou byla u doc. Kunsta nerozlučně spojena i činnost pedagogická. Vedl své studenty k lásce k přírodě a při jejich výuce kladl důraz zejména na laboratorní i terénní cvičení.

Doc. RNDr. Miroslav Kunst, Csc., za svého působení na fakultě vychoval řadu následovníků, zapojených dnes na nejrůznějších vědeckých pracovištích do základního i aplikovaného výzkumu zoologie bezobratlých. Předčasná smrt 21. června 1987 zabránila našemu přednímu zoologovi dokončit řadu rozpracovaných publikací a uskutečnit další vědecké plány.

studium: 1945  –  1949
MístoPraha (okres Praha)
KorporacePřírodovědná fakulta (Univerzita Karlova)

zaměstnání: 1950  –  1950
MístoPraha (okres Praha)
KorporaceÚstav pro všeobecnou a pokusnou zoologii
Popis

Nedlouhé období před nástupem vojenské základní služby v roce 1950 zde působil  pod vedením prof. Julia Komárka.


zaměstnání
MístoPraha (okres Praha)
Popis

Asistentem prof. RNDr. E. Bartoše, DrSc., na právě ustavené katedře systematické zoologie.

 


zaměstnání: 1967  –  1986
MístoPraha (okres Praha)
KorporacePřírodovědná fakulta (Univerzita Karlova)
Popis

V letech 1967-1986 stál doc. Kunst v čele katedry systematické zoologie.

Ověření
www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 13.7.2011
Dodavatel dat
Městská knihovna Česká Třebová
Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Související osoby
    ?    -     ?
Otec

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2683 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.