Josef Podhajský

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 1858
Datum úmrtí 01. 11. 1912
Místo narození Vysoké Mýto (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Praha (okres Praha)
Profese a obory působení architekti, středoškolští učitelé, středoškolští pedagogové

Životopis

Architekt. Profesor na c.k. státních prům. školách v Plzni a  Praze. Reálná studia absolvoval v Litomyšli, odborně se vzdělal na Vysoké škole technické ve Vídni a na Akademii výtvarných umění tamtéž. Po ukončení studií nenašel ve Vídni možnost pracovního uplatnění. Vstupuje proto do státních služeb a stává se odborným učitelem na c.k. české průmyslovce v Plzni, odkud brzy přeložen na c.k. vyšší průmyslovou školu v Praze. Činný i jako praktický architekt. Řada jeho návrhů došla ocenění. Za všechny uveďme návrh na zemské muzeum v Praze (1883), návrh Živnostenské banky v Praze. Dále například návrh na zastavění průlomu "U Kíčů" na Malé Straně, z Vč. kraje např. projekty radnice v Pardubicích a Náchodě, tělocvičny ve Vysokém Mýtě a v Jaroměři apod. Odborné články v časopisech Technický Obzor, Architektonický Obzor a  vídeňských  Der Architekt a Weiner Bauhütte. Sepsal učební text pro pražskou průmyslovou školu o stavitelství a o stavebním hospodářství.

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoLitomyšl (okres Svitavy)

-- nezařazeno --
MístoPlzeň (okres Plzeň)

-- nezařazeno --
MístoPraha (okres Praha)
Ověření OSN, sv. 19, s. 1005.
TOMAN, P. : Nový slovník čs. výtv. umělců. 3. vyd. Díl 2, s. 289.
Architektonický Obzor, 1913, leden, s. 12.
Ruch, 1885, s. 375.
Dotaz BIS č. 156/81.
Kuncova biogr. kartotéka. PNP Praha.
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Městská knihovna Svitavy