Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Jindřich Mareš

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
1915
Místo narození
Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Datum úmrtí
19. 09. 1996
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Pan Jindřich Mareš se narodil v roce 1915 v České Třebové, posléze vystudoval místní reálku a po učitelských studiích zde, kromě krátkého období, působil i jako začínající učitel na Parníku, pak jako řídící učitel na dvojtřídce ve Lhotce. Vzpomínám-li na něj z odstupem času, připadá mi tak trochu jako zapadlý vlastenec z knihy K. V. Raise. Byl totiž přečasto duší lhoteckého dění, pohyboval se mezi Sokoly, mezi dobrovolnými hasiči, byl dlouhou řadu let obecním knihovníkem i kronikářem či obecním tajemníkem.

V dobách bez televize jako předseda Osvětové besedy promítal filmy. Jistě na něj vzpomenou také jeho žákyně a žáci, které vedl k hezkému vztahu ke své obci, Třebovsku, ale i ke knihám a ke kultuře vůbec. Vždyť jim k tomu poskytl dar největší – od roku 1945 do svého odchodu do penze naučil všechny umění nejen číst, ale čtenému i porozumět. Dokázal pro děti zorganizovat výlety po naší vlasti, seznámit je s nejbližším okolím České Třebové nebo s nimi secvičit divadelní vystoupení. Jindřich Mareš měl rád svou rodinu, své rodiště, měl rád lidi, s nimiž se stýkal a dokázal pro ně mnoho udělat. Byl v tom dobrém slova smyslu třebovským patriotem.

Ověření
www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 14.07.2011
Dodavatel dat
Městská knihovna Česká Třebová

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2661 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.