PhDr. Luděk Bachmann CSc.

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 18. 08. 1931
Datum úmrtí 21. 01. 1987
Místo narození Domoradice (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Praha (okres Praha)
Profese a obory působení fonetikologové, dialektologové, bohemisté

Životopis

Narodil se 18. 8. 1931 v Domoradicích, okr. Ústí n. Orlicí, zemřel 21. 1. 1987 v Praze. PhDr., CSc., bohemista, dialektolog, fonetik; abs. FF UK v Praze (1955, čeština se zaměřením na dialektologii a fonetiku); asist. na býv. VŠ pedag. v Praze (1955-60), zároveň exter. aspir. Ústavu pro jaz. čes., věd. pracovník dialektol. odd. tamtéž (1960-). Účastnil se přípravy Českého jazykového atlasu. (České nářeční texty; v rkpse: Nářečí na Vysokomýtsku: stati v odbor. čas., mj. Čes. lid, Naše řeč, Slavica Pragensia, Slovo a slovesnost, Studia z filologii polskiej i slowianskiej.) Nekrolog: Naše řeč, 70, 1987, č. 5, s. 269-270.

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoPraha (okres Praha)
Ověření Kdy zemřeli...?
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí