Peter Jilemnický

Znám také jako: Peter Jilemnický (Jazyková varianta-sk)
Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 18. 03. 1901
Datum úmrtí 19. 05. 1949
Místo narození Letohrad (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Moskva (Rusko)
Profese a obory působení spisovatelé prózy, spisovatelé, novináři, publicisté, pedagogové

Životopis

Novinář, spisovatel, pedagog. Jeden z tvůrců slovenské socialistické literatury, národní umělec. Původním povoláním učitel. Z díla: Kus cukru, Kronika.

Narodil se v Kyšperku (dnes Letohrad), ve východních Čechách. Pocházel z rodiny strojvedoucího; měl dva sourozence, bratra Jindřicha a sestru Marii. Vzdělání získal v měšťanské škole škole v Kyšperku a v Červené Vodě, potom pokračoval na Střední zemědělské škole v Chrudimi, ale maturoval na učitelském ústavu v Levicích na jižním Slovensku.

Po ukončení studií pracoval jako učitel na Slovensku.

V roce 1922 vstoupil do Komunisté strany Československa. V letech 1926–8 pobýval v Sovětském svazu. V roce 1927 byl přijat do sovětské komunistické strany (VKS/b/) a studoval na moskevském Státním institutu žurnalistiky. V roce 1928 se vrátil do ČSR a do r. 1929 působil spolu s E. Urxem v Moravské Ostravě v redakci Pravdy, ústředního orgánu KSČ pro Slovensko.

Od roku 1936 učil ve vesnici Jur u Bratislavy, v roce 1939 se odstěhoval do Čech do vesnice Poříčí u Litomyšle. Do roku 1942 pak učil na vesnických školách.

Jilemnický se za okupace zapojil do protifašistického boje. Byl členem ilegální komunistické odbojové organizace ve východních Čechách. Bratr Jilemnického byl v listopadu 1941 popraven. Jilemnický byl 27. října 1942 vyšetřován v Poříčí Gestapem a dalšího dne během výslechu v Pardubicích zatčen. V Pardubicích byl osm měsíců vězněn a v polovině června 1943 byl převezen do terezínské Malé pevnosti. Následně byl převezen do věznice v Litoměřicích a v říjnu odsouzen na osm let vězení. Vězení trávil v káznici Griebo u Coswigu poblíž Dessau. Na konci dubna 1945 se mu podařilo opustit tábor pod jménem jednoho polského vězně, který tam zemřel. Do Poříčí se vrátil 25. května 1945.

V letech 1945–1946 byl zvolen poslancem Prozatímního Národního shromáždění za Komunistickou stranu Slovenska (respektive za KSČ). V roce 1945 nastoupil jako vysoký úředník Sboru pověřenců na post vedoucího oddělení pro děti a mládež (povereníctvo školstva a osvety). V roce 1947 byl jmenován stálým delegátem Všeslovanského výboru v Bělehradě a v roce 1948 se stal kulturním atašé československého velvyslanectví v Moskvě.

S literární tvorbou začal ještě za středoškolských studií. Začínal jak psaním poezie tak prózy a své dílo zveřejňoval v Mladých proudech. V jeho práci bylo zpočátku možno zpozorovat prvky expresionismu, později pak silné sociální cítění, autobiografické prvky a politické názory, ale i lyrika a popisy přírodních krás (např. Kysuce). Velká část jeho díla zůstala jen v rukopisné formě. Publikoval ve více časopisech (Proletárka, Hlas ľudu, Pravda chudoby, DAV)

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoLevice (Slovensko)

-- nezařazeno --

-- nezařazeno --
MístoTrnava (Slovensko)

-- nezařazeno --
MístoSvätý Jur (Slovensko)

-- nezařazeno --
MístoLetohrad (okres Ústí nad Orlicí)

-- nezařazeno --
MístoMoskva (Rusko)
Ověření Mátej, Jozef: Peter Jilemnický. Učiteľské noviny, 29, 1979, č. 12, s. 8.
Mátej, Jozef: Pokrokové tradície v pedagogickom procese. Vychovávateľ,  24, 1979-80, č. 7, s. 193-195. - 1 fot., 1 obr.
Michalička, Vladimír: Učiteľské pösobenie a pedagogické náhľady Petra Jilemnického. Pedagogika, 29, 1979, č. 1, s. 11-20.
Knězek, L.: O Petru Jilemnickém. Praha 1951.
Plachetka, J.: Petr Jilemnický a Sovětský Svaz. Praha 1954.
Dočkalová, V.: Jilemnický - učiteľ ľudu. Bratislava 1963.
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Městská knihovna Svitavy