JUDr. Josef Jireček

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 09. 10. 1825
Datum úmrtí 25. 11. 1888
Místo narození Vysoké Mýto (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Praha (okres Praha)
Profese a obory působení literární historici, jazykovědci, spisovatelé, redaktoři, publicisté

Životopis

Narodil se 9. 10. 1825 ve Vysokém Mýtě. V letech 1838-43 studoval gymnázium v Litomyšli a v letech 1843-49 filozofii a práva v Praze. Současně se vzdělával v cizích jazycích a literatuře. V roce 1848 se účastnil Slovanského sjezdu. Oženil se s dcerou Pavla Josefa Šafaříka a po jeho smrti se stal úspěšným vydavatelem spisů P. J. Šafaříka v oboru starožitností a slavistiky. Od roku 1848 redigoval spolu s Hasnerem (později s K. J. Erbenem) Pražské noviny, vedl redakci časopisu České Muzeum a byl sekretářem sboru „Matice České“. Od roku 1849 pracoval spolu s Erbenem, Neubauerem a Grünwaldem na důležitém překladu „Zákonníka občanského“. Odešel do Vídně a od roku 1850 pracoval jako právník na ministerstvu kultu a vyučování, zastával i vysoké úřednické posty. Věnoval se také publicistické činnosti ve „Vídeňském Denníku“, pracoval v redakci Pokroku. Přispíval do almanachu Horník, Časopisu Českého muzea, Světozoru, Památek archeologických atd. Člen týmu, který pod vedením P. J. Šafaříka zpracoval  Německo-český slovník vědeckého názvosloví pro gymnázia a reálné školy. Jako úředník ministerstva kultu a vyučování se zasloužil o vydávání učebnic ve slovanských jazycích. V letech 1853-61 připravil několik českých čítanek pro střední školy. Od února 1870 do října 1871 ministrem kultu a vyučování Předlitavska ve vládě Karla von Hohenwarta. Zasadil se o rozvoj neněmeckého školství, zavedl polštinu na Lvovskou univerzitu, pomáhal založil akademii věd v Krakově. Pokročil v zavádění rovnoprávnosti obou zemských jazyků v Čechách (rozdělení zkušební komise pro učitele na českou a německou sekci) a nechal založit několik českojazyčných vzdělávacích ústavů na Moravě. Od roku 1872 členem Královské české společnosti nauk a v letech 1875–88 jejím předsedou. Zasedal v Českém zemském sněmu i Říšské radě. Člen mnoha spolků a výborů. Roku 1884 vyznamenán Řádem železné koruny II. třídy. Zachránil mnoho vzácných knih a rukopisů. Zemřel 25. 11. 1888 v Praze a je pochován na Vyšehradském hřbitově. Většina pozůstalosti se roku 1891 dostala do Českého muzea v Praze. Z díla: Antologie literatury české, Národopisný přehled království Českého, Nákres mluvnice staročeské, Statky pánův z Rožmberka aj., uspořádal Rukověť k dějinám literatury české do konce 18. věku (1825-1888).

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoLitomyšl (okres Svitavy)

-- nezařazeno --
MístoPraha (okres Praha)
Ověření (pč): Josef Jireček. In: Lexikon čes. lit. Díl 2, sv. 1, H-J. Praha 1993, s. 557-559.
Ottův slovník naučný
Škorpil, Emanuel: Vysokomýtsko
Hnát, Antonín MUDr.: Od Trstenické stezky 1948 - 1949
Andrle, Augustin: Osobnosti Vysokého Mýta 1310 - 2001
www (Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 11. 6. 2013
www (E-dějiny.cz), cit. 11. 6. 2013
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Městská knihovna Svitavy
Odkazy Profil na Wikipedii