Matěj Josef Sychra

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Zobrazit všechny fotografie (6)
Datum narození 21. 12. 1776
Datum úmrtí 19. 03. 1830
Místo narození Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Žďár nad Sázavou (okres Žďár nad Sázavou)
Profese a obory působení národní buditelé, vlastenci, spisovatelé

Životopis

Kazatel, vlastenec a národní buditel, skladatel a spisovatel Matěj Josef Sychra se narodil v Ústí nad Orlicí 21. prosince 1776 v budově tzv. staré školy (dnes sídlo městské policie), kde bydleli jeho rodiče. Jeho tatínek Matěj byl tkalcem a městským písařem a kronikářem. Maminka se jmenovala Anna, rozená Andresová. První literární a hudební vzdělání získal u učitele a ředitele kůru Jana Jahody. V r. 1787 odešel na studia do Prahy na německou základní školu. V období 1792 - 1796 se stal studentem Piaristického gymnázia v Novém Městě pražském. Po dokončení gymnázia studoval filosofii a teologii. Královéhradeckým biskupem M. Tadeášem hrabětem z Trautmansdorfu byl 17. září 1801 vysvěcen na kněze. Působil v Sebranicích u Litomyšle, Bystrém u Poličky, byl administrátorem Německé Bělé, farní beneficium mu bylo propůjčeno v Jimramově na Moravě, odkud byl v roce 1824 přeložen na faru Zámku Žďáru u Nového Města na Moravě. Zasloužil se o zachování poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Patřil do generace vlastenců, kteří se snažili především o povznesení českého jazyka. Je autorem literárních prací zaměřených na vzdělávání ("Povídatel", "Kratochvílník"), sběratelem folklóru. Z jeho českoslovanské frazeologie čerpal Josef Jungmann při tvorbě Slovníku česko-německého. Jako překladatel k nám uvedl Moliéra a Kotzebua. Autor prostonárodních zábavně poučných knih, příležitostně komponoval. Verše publikoval mj. v přílohách Zieglerova Dobroslava. Zemřel 19. 3. 1830 ve Žďáru nad Sázavou a pochován je u jedné z bran na Zelené hoře. Jeho jméno nese Městská knihovna ve Žďáru nad Sázavou i jedna z ulic města Ústí nad Orlicí. U výročí stých narozenin byla v r. 1876 na budově radnice v Ústí nad Orlicí odhalena pamětní deska. 

Z díla: Versuch einer böhmischen Phraseologie, Povídky a jiné práce vydalo r. 1961 Kraj. nakl. Brno. Pomněnkový vínek ze spisů Matěje Josefa Sychry; mládeži uvil a k oslavení stých narozenin Sychrových vydal Vojtěch Kryšpín.  Fr. A. Urbánek, Praha 1876.

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoJimramov (okres Žďár nad Sázavou)

-- nezařazeno --
MístoŽďár nad Sázavou (okres Žďár nad Sázavou)
Ověření Sychra Matěj Josef. In: Čs. hud. slov. osob a institucí. Sv. 2. M-Ž. Praha 1965, s. 665.
Orlické noviny dne 13.07.2001
Pardubický Slavín. Muzeum Pardubice.
Zdeněk Vyhlídal: obrozenecký spisovatel Matěj Josef Sychra. Život a dílo (2002)
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí