Josef Felix

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 29. 12. 1882
Datum úmrtí 22. 08. 1916
Místo narození Havlíčkův Brod (okres Havlíčkův Brod)
Místo úmrtí Cima di Bocche (Itálie)
Profese a obory působení pedagogové, sokolové, státní úředníci, pracovníci ve školství, učitelé, středoškolští učitelé, sportovní činovníci, sportovci, členové spolků, vězni, političtí vězni, úřednici, publicisté

Životopis

Narodil se v Německém (Havlíčkově) Brodě v rodině lékaře. Po studiu na Karlově univerzitě působil jako profesor moderních jazyků na Královských Vinohradech, v Kolíně, Kyjově a od roku 1911 v České Třebové. Všude, kam přišel, stal se vůdčí osobností kultury, sportu a politiky.

V našem městě byl obzvláště činný v Sokole (cvičitel, vzdělavatel, místostarosta). Od roku 1913 zasedal profesor Felix i ve zdejší městské radě jako první radní. Josef Felix, autor publikace „Význam Tyršova učení“, se věnoval i hře šachy a mezi jeho další záliby patřilo výtvarné umění a hudba. Sám také maloval. V posledních volbách do rakouského říšského parlamentu kandidoval za poslance, ale nebyl zvolen.

Za protirakouské postoje byl udán a žalářován. Po propuštění byl 14. února 1915 přeložen na gymnázium do Loun. Téhož roku na jaře jej odvedli s poznámkou p. p. (politicky podezřelý) a v srpnu nastoupil vojenskou službu. Padl na italské frontě poblíž Cima di Bocche, zasažen nepřátelským granátem. Pochován byl na osamělém vojenském hřbitůvku v Lusta See. Z úcty k němu pojmenovali třebovští jednu z ulic jeho jménem, známý byl i Felixův fond při Spolku pro podporování nemajetných studentů. V roce 1922 mu byla v místní sokolovně odhalena pamětní deska.
 

Události v životě

zaměstnání
MístoČeská Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Popis

Tehdejší c. k. reálka

Autor Karel Kubišta
Ověření www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 11.7.2011
www (Tribovia), cit. 12.11.2012
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová
Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Odkazy MZK Brno