Jaroslav Holec

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Zobrazit všechny fotografie (2)
Datum narození 21. 04. 1924
Datum úmrtí 2005
Profese a obory působení kuželkáři, lyžaři, sportovci

Životopis

Jako desetiletý se v roce 1934 dostal ke kuželkám nejdříve jako stavěč v kuželně v zahrádkářské kolonii pod Jelenicí. zdejší písková a později asfaltová dráha sloužila členům zahrádkářského spolku pro jejich zábavu a aktivní odpočinek po práci. Než se sešel dostatečný počet hráčů, využíval tyto chvíle s druhým stavěčem ke střídavému hraní. Postupem času se zdokonalil a dociloval i dobrých výsledků Někdy také jako stavěč doplňoval při hrách potřebný počet hráčů, v době učení a později byl aktivním hráčem.

Po reorganizaci tělovýchovy v r. 1949 byly tvořeny dobrovolné sportovní organizace (DSO) podle resortů. Přešel do do kuželkářského oddílu "Habeš", na Parníku, který měl několik názvů: IKK Parník, KOOS Habeš, Sokol Perla a Jiskra - Perla Č. Třebová-Parník. Oddíl dosáhl mnoha úspěchů: V roce 1947 získal titul "Mistr Čech" a v dalších letech několik titulů "Přeborník kraje", také bojoval 4x v semifinále i ve finále o titul "Přeborník ČSR". Zde pan Holec hrál až do sloučení s Lokomotivou v r. 1961. Ve spojeném kuželkářském oddíle Lokomotivy pokračoval až do skončení závodnické činnosti v soutěžním ročníku 1998-99.

Zastával i funkci sportovního funkcionáře, v Zahrádkářích byl jednatelem a současně v Jiskře pokladníkem, později v Lokomotivě v šedesátých letech pokladníkem. Potom byl dvakrát zvolen jako předseda oddílu a v osmdesátých letech jednatelem. Od roku 1984 vedl po Zdenku Urbánkovi kroniku oddílu a po několik let se staral o propagační skříňku oddílu. Po absolvování potřebných školení zíslal kvalifikaci rozhodčího a trenéra s platností do roku 2005.

Mezi jeho největší sportovní úspěchy patří: titul přeborníka mezi jednotlivci v r. 1953 (Rybník) a znovu v r. 1954 (Čáslav), Přeborník východních Čech na 200 hodů sdružených a v r. 1955 ve Smiřicích na 100 hs. Mimo okresní a krajská uznání obdržel řadu uznání II. a III. stupně za zásluhy o rozvoj kuželkářského sportu. V r. 2004 to např. byla tři ocenění: v dubnu bronzová plaketa "Za zásluhy", předaná prezidentem ČKA, v květnu medaile VV ČSTV "Za celoživotní práci a výjimečný přínos pro rozvoj tělovýchovy a sportu" a ocenění města "Kohout 2003".

Pan Holec se aktivně věnoval i lyžování. Nejdříve byl registrován v lyžařském oddíle při DTJ Parník, kde jako dorostenec závodil v běhu na lyžích do roku 1943. Po r. 1945 pokračoval, po vybudování skokanského můstku na Habeši, zkusil i tuto disciplínu. Několik sezón pak závodil v běhu i skoku na lyžích v závodě sdruženém. V r. 1954, získal titul "Přeborník Východočeského kraje ve skoku prostém a stejný titul potom ještě jednou v roce 1957. V letech 1953 - 54 byl zaměstnán na referátu tělesné výchovy a sportu při ONV Ústí n.O. jako referent.

Ověření www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 14.07.2011
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová
Městská knihovna Ústí nad Orlicí