Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Jaroslav Holec

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
21. 04. 1924
Datum úmrtí
2005
Profese a obory působení
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Jako desetiletý se v roce 1934 dostal ke kuželkám nejdříve jako stavěč v kuželně v zahrádkářské kolonii pod Jelenicí. zdejší písková a později asfaltová dráha sloužila členům zahrádkářského spolku pro jejich zábavu a aktivní odpočinek po práci. Než se sešel dostatečný počet hráčů, využíval tyto chvíle s druhým stavěčem ke střídavému hraní. Postupem času se zdokonalil a dociloval i dobrých výsledků Někdy také jako stavěč doplňoval při hrách potřebný počet hráčů, v době učení a později byl aktivním hráčem.

Po reorganizaci tělovýchovy v r. 1949 byly tvořeny dobrovolné sportovní organizace (DSO) podle resortů. Přešel do do kuželkářského oddílu "Habeš", na Parníku, který měl několik názvů: IKK Parník, KOOS Habeš, Sokol Perla a Jiskra - Perla Č. Třebová-Parník. Oddíl dosáhl mnoha úspěchů: V roce 1947 získal titul "Mistr Čech" a v dalších letech několik titulů "Přeborník kraje", také bojoval 4x v semifinále i ve finále o titul "Přeborník ČSR". Zde pan Holec hrál až do sloučení s Lokomotivou v r. 1961. Ve spojeném kuželkářském oddíle Lokomotivy pokračoval až do skončení závodnické činnosti v soutěžním ročníku 1998-99.

Zastával i funkci sportovního funkcionáře, v Zahrádkářích byl jednatelem a současně v Jiskře pokladníkem, později v Lokomotivě v šedesátých letech pokladníkem. Potom byl dvakrát zvolen jako předseda oddílu a v osmdesátých letech jednatelem. Od roku 1984 vedl po Zdenku Urbánkovi kroniku oddílu a po několik let se staral o propagační skříňku oddílu. Po absolvování potřebných školení zíslal kvalifikaci rozhodčího a trenéra s platností do roku 2005.

Mezi jeho největší sportovní úspěchy patří: titul přeborníka mezi jednotlivci v r. 1953 (Rybník) a znovu v r. 1954 (Čáslav), Přeborník východních Čech na 200 hodů sdružených a v r. 1955 ve Smiřicích na 100 hs. Mimo okresní a krajská uznání obdržel řadu uznání II. a III. stupně za zásluhy o rozvoj kuželkářského sportu. V r. 2004 to např. byla tři ocenění: v dubnu bronzová plaketa "Za zásluhy", předaná prezidentem ČKA, v květnu medaile VV ČSTV "Za celoživotní práci a výjimečný přínos pro rozvoj tělovýchovy a sportu" a ocenění města "Kohout 2003".

Pan Holec se aktivně věnoval i lyžování. Nejdříve byl registrován v lyžařském oddíle při DTJ Parník, kde jako dorostenec závodil v běhu na lyžích do roku 1943. Po r. 1945 pokračoval, po vybudování skokanského můstku na Habeši, zkusil i tuto disciplínu. Několik sezón pak závodil v běhu i skoku na lyžích v závodě sdruženém. V r. 1954, získal titul "Přeborník Východočeského kraje ve skoku prostém a stejný titul potom ještě jednou v roce 1957. V letech 1953 - 54 byl zaměstnán na referátu tělesné výchovy a sportu při ONV Ústí n.O. jako referent.

Ověření
www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 14.07.2011
Dodavatel dat
Městská knihovna Česká Třebová
Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2683 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.