Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Karel Jankele

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
26. 10. 1838
Místo narození
Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Datum úmrtí
24. 12. 1919
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Karel Jankele st. zaujímá v řadách místních betlemářských malířů místo nejvýznačnější. Pocházel z domku čp. 606 v Litomyšlské ulici. Po svatbě s Aloisií Duškovou, dcerou třebovského tkalce Václava Duška, žila rodina v domku čp. 501 v Ústecké ulici a teprve po letech mohla zakoupit rodný Jankelův domek čp. 606. Také Karel Jankele st. byl původně tkalcem, avšak nepříliš výnosné řemeslo nestačilo k obživě rodiny s pěti dětmi, a tak ve snaze po zlepšení hmotné situace vystřídal několik zaměstnání. Vstoupil do služeb dráhy a po nějaký čas pracoval jako topič na lokomotivě, posléze zastával místo zřízence v místní Občanské záložně. Nakonec se jako samouk stal malířem pokojů a pozlacovačem.

Karel Jankele st. byl nadšeným ctitelem bohyně Thálie a na místních jevištích ztvárnil řadu zejména charakterních rolí. V roce 1880 se stal při založení spolku divadelních ochotníků „Hýbl“ členem jeho prvního výboru a v pozdějších letech byl dokonce jmenován čestným členem spolku. Na „prknech, jež znamenají svět“ prožil neuvěřitelných šedesát let a v jubilejním roce 1919, jenž se stal i rokem jeho úmrtí, vyjádřili členové divadelního spolku svoji úctu a uznání předáním alba v ozdobné vazbě s titulem: „Spolek div. ochotníků Hýbl svému čestnému členu K. Jankelemu k 60. výročí herecké činnosti“. Album, dnes uložené v archivu městského muzea, obsahuje celkem 40 stránek veršů, přání, poděkování a dalších zápisů jubilantových hereckých kolegů, mezi nimi např. ředitele škol K. O. Hubálka, zakladatele muzea Jana Tykače, ing. Eduarda Stříbrného, E. Z. Rybičkové a řady dalších.

Karel Jankele st. od mládí obdivoval betlemářskou tvorbu svého děda Antonína Fialy a strýce Karla Fialy. Stal se jejich žákem a pokračovatelem a své nesporné výtvarné nadání zúročil jako autor nespočetné řady lepenkových figurek, tvořících samostatné betlémy nebo doplňujících betlémy jiných tvůrců. Jeho výtvory se staly záhy oblíbenými a byly žádány místními i přespolními vlastníky domácích jesliček. Jeho vlastní betlém přesahoval stavební délku osmi metrů a šťastným řízením osudu „ve zdraví“ přežil dlouhá léta od svého vzniku a je dnes uložen v městském muzeu. Počet jeho prvků dosahuje počtu téměř 1000 kusů. Malované lepenkové figury pocházejí z let 1856 - 1919. Typickým znakem Jankelova betlému je velký počet obrovských pestrých květů, rozsetých po celé ploše. Zvláště upoutají mistrovsky provedené květy macešek, u jiných malířů nevídané. Ojedinělá je rovněž postavička dámy v dobovém oblečení na bicyklu z roku 1898. Betlém budil zasloužený obdiv na světové výstavě betlémů ve švýcarském Luzernu v roce 1993, stejně jako na světových výstavách v Hradci Králové (1994 a 1996), na výstavě betlémů v Prostějově (1997), v Rychnově nad Kněžnou (1998) a Příbrami (2000). Českotřebovské veřejnosti byl Jankelův betlém představen na výstavách v letech 1947, 1969 a 1999.

O Vánocích 1919 Karel Jankele st. svůj milovaný betlém již nedostavěl. Zemřel neočekávaně přímo na Štědrý den. Rodinnou tragédii dovršilo úmrtí jeho syna Karla Jankeleho ml. na Nový rok 1920.

Ověření
www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 14.07.2011
Dodavatel dat
Městská knihovna Česká Třebová

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2661 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.