Vladislav Hýbl

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Žádost o odstranění záznamu
Věk 100 let
Místo narození Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obory působení ředitelé, , konstruktéři, objevitelé a vynálezci, učitelé, pedagogové, pracovníci ve školství

Životopis

O jeho životní dráze rozhodlo to, že se narodil v České Třebové, ve městě s velkou textilní tradicí. Zde začal pracovat v parnické přádelně a poté vystudoval odbornou školu textilní v Ústí n.O. Pak ho postihl osud ročníku 1922 - odsun na nucené práce v Německu. Po návratu nastoupil jako učitel na státní přádelnické škole v Ústí n.O., kde vytvořil odborný profil několika předmětů. Od roku 1948 odešel do tehdejšího n.p. Utex , kde byl pověřen vybudováním podnikové zkušebny a v návaznosti an to zavedením výroby textilních zkušebních přístrojů . Od roku 1950 se tato výroba osamostatnila a V. Hýbl byl pověřen vedením nového závodu. Právě takové byly začátky pozdějšího n.p. Kovostav, který začal vyrábět unikátní zkušební přístroje, některé i podle návrhu Vladislava Hýbla. Tato výroba byla postupně doplňována vývojem a výrobou dalších strojů pro textilní výrobu. Významným obdobím byl rok 1960, kdy byl ve spolupráci s VÚB zahájen vývoj a výzkum revoluční textilní technologie bezvřetenového předení a později i výroba strojů řady BD, které proslavily Kovostav na celém světě.

V ústeckém závodě Elitex působil Vladislav Hýbl dvacet let jako podnikový ředitel až do roku 1969, kdy odešel na tehdejší generální ředitelství podniku Elitex do Liberce, kde zastával funkci ředitele pro rozvoj podniku. V této funkci setrval až do svého odchodu do důchodu. Ani pak nedokázal odpočívat a až do roku 1995 využíval svých odborných zkušeností na Textilní fakultě Univerzity v Liberci ve vývoji strojů pro netkané textilie. Svou celoživotní prací se zasloužil o významné postavení československého textilního strojírenství ve světě.

Ověření www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 11.7.2011
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová