Marie Siglová (Jméno získané sňatkem)

Známa také jako: Marie Lásková (Skutečné jméno)
Nahlásit chybu
Vím víc informací
Související osoby
1884 - 1968
Učitel
Datum narození 20. 02. 1911
Datum úmrtí 20. 02. 2002
Místo narození Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obory působení učitelé, pedagogové

Životopis

Marie Lásková se narodila dne 20. února 1911 v chalupě čp. 325 v Tkalcovské ulici jako mladší ze dvou dcer skladního manipulanta státních drah Josefa Lásky. V našem městě absolvovala obecnou školu dívčí, tehdy umístěnou v budově dnešního městského úřadu na náměstí, a poté nastoupila na dívčí měšťanskou školu v Komenského ulici. Právě zde byla jako třináctiletá dívka vybrána, aby přednesla oslavnou báseň bývalého ředitele školy K. O. Hubálka při slavnostním otevření nového nádraží dne 3. prosince 1924. Po měšťanské škola nastoupila Marie Lásková na čtyřletý učitelský ústav v Litomyšli, kde v roce 1930 odmaturovala a přijala místo učitelky obecné školy dívčí na náměstí v České Třebové. Odtud byla úředně přeřazena do novostavby školní budovy na Farářství, kde musela zastat výuku všech tehdejších předmětů. Docházela také na soukromé vyučovací hodiny matematiky a deskriptivní geometrie k profesorovi zdejší reálky Josefu Skolilovi a k jeho kolegovi prof. Františku Bělskému na hodiny kreslení. Oba profesoři připravovali Marii Láskovou ke zkouškám způsobilosti k vyučování na měšťanských školách.

V roce 1934, po úspěšném zvládnutí zkoušek, nastoupila Marie Lásková jako učitelka měšťanské školy dívčí v Komenského ulici, kde vyučovala tělocviku, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu. Roku 1937 se Marie Lásková provdala za Jana Sigla, učitele a pozdějšího zástupce ředitele měšťanské školy v Ústí nad Orlicí, kam v témž roce na vlastní žádost odešla. V Ústí pracovala střídavě jako učitelka měšťanské školy dívčí i chlapecké. Vedle toho plných pětadvacet let působila jako učitelka v ústecké nemocnici, kde na několika odděleních vyučovala dětské pacienty. Toto období dodnes považuje Marie Siglová za nejkrásnější léta svého života. Odtud odešla v roce 1980 ze zdravotních důvodů do důchodu. Zemřela 20.2.2002 v den svých 91. narozenin v Ústí nad Orlicí.

Události v životě

studium
MístoLitomyšl (okres Svitavy)
KorporaceStřední pedagogiská škola
Popis

Litomyšl, střední pedagogická škola


zaměstnání
MístoČeská Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Popis

Česká Třebová (Česko), dívčí měšťanská škola


zaměstnání: 1937  –  1980
MístoÚstí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Popis

Ústí nad Orlicí, dívčí měšťanská škola, chlapecká měšťanská škola, Ústecká nemocnice: 1937-1980

Ověření www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 8.7.2011
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová