Josef Glücksmann

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 25. 07. 1853
Datum úmrtí 14. 04. 1918
Místo narození Nymburk (okres Nymburk)
Místo úmrtí Praha (okres Praha)
Profese a obory působení členové spolků, úřednici, komunální politici, starostové, politici

Životopis

Josef Glücksmann byl rodák z Nymburka a do České Třebové jej přivedlo povolání poštovního úředníka, kterému zůstal věrný a postupem času se stal c. k. vrchním poštmistrem na českotřebovské hlavní poště.


V této funkci se plně zapojil do veřejného života tehdy velmi dynamicky se rozvíjejícího města, ve kterém r. 1891 žilo podle výsledků sčítání lidu (bez Parníku) 4982 obyvatel, z toho 82 německé národnosti.

Poprvé se dostal Josef Glücksmann do funkce starosty města po krátkém působení Antonína Slámy 13. května 1890, avšak po roce 11. května 1891 na tuto funkci rezignoval spolu s dalšími třemi radními: E. Pražským a pány Vyskočilem a Mehlem. O bouřlivém vývoji města v tehdejší době svědčí i další změny ve složení městské rady v tomto roce. Po dvou a půl roce pak byla tehdejšímu starostovi Antonínu Felcmanovi vyslovena nedůvěra a starostou se stává opět Josef Glücksmann, aby v této funkci pobyl dalších dvacet let (listopad 1893 - 4.11.1912)-tak dlouho nebyl v čele našeho města nikdo další.


Za starostování Josefa Glücksmanna je v kronikách a dokumentech zaznamenán velký rozvoj města, město se stále rozvíjelo, vznikaly nové veřejné budovy, úřady, školy, byly vytyčeny nové ulice. Během jeho působení se počet obyvatel města zdvojnásobil, město také trvale usilovalo o své zviditelnění a přiblížení státní správy.


Josef Glücksmann se také stal prvním předsedou nově založeného „Družstva pro umělý chov ryb a pěstování ušlechtilé vrby košíkářské“. Jeho jméno se objevilo i v první inventární knize českotřebovského městského muzea.


Josef Glücksmann, čestný občan města České Třebové, člen obecního výboru, působil také jako úřadující náměstek okresního starosty.


Dne 25. 9. 1911 se Josef Glücksmann oženil s Olgou Štěpánkovou z Kozlova. Zemřel ve věku nedožitých 65 let v sanatoriu v Praze - Podolí. Poslední rozloučení se zesnulým se konalo dne 18. 4. 1918. Josef Glucksman byl ještě na konci jeho posledního funkčního období 24. května 1912 za jeho zásluhy prohlášen čestným měšťanem České Třebové.

Události v životě

zaměstnání: 1890  –  1891
MístoČeská Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
KorporaceMěstský úřad
Popis

starosta


zaměstnání: 1893  –  1912
MístoČeská Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
KorporaceMěstský úřad
Popis

starosta

Ověření www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 12.07.2011
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová