Václav Toušek

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 1869
Datum úmrtí 27. 10. 1927
Místo narození Dobříkov (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obory působení komunální politici, starostové, členové spolků, železničáři, veřejní činitelé

Životopis

Byl starostou města České Třebové. Narodil se r. 1869 v Dobříkově. Jeho životní dráhu změnila vojenská služba. V Brně byl přijat u Společnosti státních drah jako průvodčí. Služba se mu zalíbila a tak v setrval. Do České Třebové byl pak přeložen roku 1897 jako vlakvedoucí.V roce 1925 odešel do výslužby.


Českou Třebovou si horoucně zamiloval. Jeho velká láska k přírodě jej zavedla do Okrašlovacího spolku. Jeho životním úkolem se stalo zvelebování městského parku Javorka. Přes 20 let vedl správu tohoto městského sadu. Kde co krásného uviděl, o čem se dočetl, to všechno zužitkoval ke zvelebení Javorky, které věnoval všechen svůj volný čas. Když po státním převratu mu byl jako členu městské rady přidělen referát městských sadů vůbec, péče o starý i nový hřbitov a poutní místo na Horách, vyvinul činnost opravdu neobyčejnou. K 500. výročí Žižkovy smrti v roce 1924 založil na pustém pozemku u Domu sociální péče Žižkův sad, který v následujících letech pěkně upravil. Vysázel tisíce stromů a keřů, z nichž mnohé jsou po něm památkou dodnes. Václav Toušek byl také dobrým řečníkem a své myšlenky bez obalu projevoval. Jeho nezištnost, v době popřevratové tak vzácná, vzbuzovala k němu důvěru a úctu všude ve veřejném životě.

Starostou se Václav Toušek stal 16. září 1923 po Karlu Hendrichovi. Za jeho starostování vzniklo nové nádraží s krásně upraveným náměstím, nová kanalizace a výdlažba ulice Hýblovy a Trávnické. Starosta Toušek se radoval z každého pokroku ve městě, jako by přibylo jemu samotnému. Pár dní před smrtí řekl: “Mám šťastný den. Ředitelství dráhy slíbilo, že svůj šeredná dřevěný plot naproti Javorce nahradí krásným betonovým.” Vedle starostenského úřadu byl předsedou Spolku městského muzea, předsedou Spolku zahrádkářů, revizorem účtů Občanské záložny a členem výboru téměř všech spolků ve městě. Zemřel náhle na srdeční infarkt ve svých 58. letech 27. října 1927.

Události v životě

zaměstnání: 1897  –  1927
MístoČeská Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
KorporaceČeské dráhy
Popis

vlakvedoucí


zaměstnání: 1923  –  1927
MístoČeská Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
KorporaceMěstský úřad
Popis

starostou města Česká Třebová v období 16. září 1923 – 27. říjen 1927 (†)

Ověření www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 13.07.2011
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová