Otto Fusek

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 09. 04. 1909
Datum úmrtí 06. 04. 1987
Místo narození Ostrava (okres Ostrava)
Místo úmrtí Frýdek-Místek (okres Frýdek-Místek)
Profese a obory působení výtvarní umělci, malíři, textilní návrháři, kreslíři , grafici, výtvarnici

Životopis

Narodil se v Ostravě – Hrušově. Po studiu na Státní odborné škole textilní ve Frýdku nastoupil u fy Lemberger v Místku. Pracoval zde postupně jako textilní dělník, vedoucí korekčního oddělení a vedoucí přípravny. V roce 1938 nastoupil po konkurzu do ateliéru textilní firmy Hermann, Pollack a synové, který se v té době nacházel na Parníku u České Třebové. Po znárodnění zde vybudoval a dále řídil exportní vzorkový ateliér, kde vychoval řadu mladých výtvarníků – návrhářů.

Volný čas věnoval výtvarnému umění – olejomalbě, akvarelu, kresbě a hlavně grafice. Jeho lepty dosahovaly špičkové profesionální úrovně. Na svých obrázcích zachytil naše město s širokým okolím, známý je jeho akvarelový seriál výstavby tovární teplárny. Na zakázku tvořil grafická čestná uznání, pamětní listy a ilustrace pro kalendáře, drobné knížky a závodní časopisy. Těžištěm jeho výtvarného zájmu je především krajina. Náměty k svým obrazům čerpal nejen doma, ale i na studijních a soukromých cestách v zahraničí (Švýcarsko, Itálie, Francie, Anglie, Holandsko, Belgie, NDR, NSR, Jugoslávie, Rakousko). Je i autorem několika portrétů, přírodních detailů, městských panoramat i jednotlivých architektur, exteriérů a interiérů průmyslových objektů a staveb hlavně na Ostravsku a Třinecku. Neustále se vzdělával. Soukromě studoval při zaměstnání u prof. J. J. Filipiho, uměleckoprůmyslového výtvarníka ve Frýdku a akademického malíře Bartovského. Mimoto navštěvoval v Praze přednášky význačných umělců a teoretiků jako byli profesoři Kybal, Fišárek, Chalupecký, architekt Honzík aj.

Když nastal čas odejít do důchodu, uposlechl hlasu srdce a přestěhoval se do kraje svého mládí, do Frýdku-Místku (1970), zde také po dlouhé a těžké nemoci zemřel.

Ani zde neodpočíval a pokračoval ve výtvarné činnosti. Ze svého ateliéru měl překrásný výhled na Beskydy, které nadevše miloval. Byly mu nekonečnou inspirací pro jeho výtvarné práce.

Jako dlouholetý člen SČSVU v Pardubicích a později v Ostravě pravidelně vystavoval na samostatných i kolektivních výstavách této organizace. Zúčastnil se také několika Výtvarných salónů v Poličce. V České Třebové vystavoval v městském muzeu (1959, 1962, 1963) a v ZK ROH Perla 02 v roce 1965. Byl zastoupen i na výstavě českotřebovských výtvarníků v aule reálného gymnázia (1949). Naposledy jsme se s jeho pracemi mohli setkat v Okresním vlastivědném muzeu ve Frýdku-Místku v roce 1985.

Ověření www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 12.07.2011
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová
Městská knihovna Ústí nad Orlicí