František Šouba

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 29. 07. 1896
Datum úmrtí Neznámý
Místo narození Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obory působení členové spolků, sokolové, turisté

Životopis

Mezi nejznámější členy českotřebovského Sokola náležel pan František Šouba. Narodil se dne 29. července 1896 v domě čp. 119 na Parníku v rodině továrního tkalce Josefa Šouby a jeho manželky Emílie, rozené Venclové. Ve Třebové absolvoval měšťanskou školu, kde byl jeho třídním učitelem Felix Paukert a ředitelem ústavu Jan Vokál. Poté byl v roce 1911 přijat do „speciálního běhu nedělního pro tkalce“ při C. k. Odborné škole tkalcovské v Ústí n. O., kde se specializoval na nauku o vazbách a rozboru tkanin. Po dvou ročnících běhu pokračoval v řádných studiích na stejné škole v oddělení pro tkalcovství. Po absolvování školy nastoupil po otcově vzoru do textilní továrny HPS na parníku na místo továrního tkalce. Později se stal odborným úředníkem a zaměstnání zůstal věrný až do odchodu do důchodu.

V Pollackově továrně na Parníku byla zaměstnána o dva roky mladší slečna Eliška (později si jméno změnila na Alžbětu) Gregarová, dcera obuvníka Josefa Gregara ze Školní uličky čp. 244. V letech 1915 – 1919 zde zastávala místo komptoiristky a poté expedientky v přádelně. Před nástupem do parnické textilky Alžběta pracovala ve střižním obchodě Rudolfa chobota ve Frýdku a v Horákově tiskárně na Tyršově náměstí v České Třebové.


František Šouba se již v mladých letech zapojil do činnosti místní jednoty Sokola a na řadě dochovaných fotografií nelze jeho vysokou štíhlou postavu přehlédnout. V roce 1925 se stal členem Správního výboru Sokola v České Třebové. Při sokolských průvodech jej mohli současníci často vídat v čele s praporem jednoty jako vlajkonoše. Členkou jednoty se stala i jeho manželka. Manželé Šoubovi byli také aktivními členy KČST v našem městě. Paní Alžběta po postavení turistické chaty na Kozlovském kopci prodávala občerstvení, neboť stálého hostinského chata ještě neměla a tak návštěvníky obsluhovaly manželky členů KČST.


Šoubovi obývali vlastní domek čp. 194 Na Splavě, který si dali postavit firmou Rössler & Kudlík. Sem se přestěhovali z domku Alžbětiných rodičů ze Školní uličky.


Své blízké František Šouba navždy opustil v ústecké nemocnici dne 4. června 1978 ve věku nedovršených  dvaaosmdesáti let.

Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová