Růžena Barbora Sobotková (Jméno za svobodna nebo rodné)

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 12. 03. 1902
Datum úmrtí 26. 02. 1974
Místo narození Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Vysoké Mýto (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obory působení fotografové, sokolové

Životopis

Narodila se v České Třebové v domě čp. 52 v Hýblově ulici (dům U Kobliců). Byla nejstarší ze tří dětí majitelky obchodu se střižním zbožím Eleonory Sobotkové a jejího manžela Jindřicha. V letech 1918 až 1922 se učila fotografickému řemeslu u českotřebovského fotografa V. F. Císaře. Poté, co se vyučila, zakoupil její otec nevelkou parcelu v dolní části Hýblovy ulice a na ní dal postavit malý zděný fotoateliér. Ten byl ještě v roce 1925 stavitelem F. Faifrem přebudován.

Od mládí působila v dramatickém odboru Sokola. Jako režisérka se podílela na nastudování řady operet, akademií a jiných sokolských představení, pořádaných v té době v sokolovně Na Skále. Vše, co se tehdy v Sokole událo, bylo její zásluhou také fotograficky zdokumentováno.


Proto máme i podrobně zachycený průběh sletu Východočeské župy Pippichovy na hřišti Na Farářství v roce 1935. Zajímavé jsou její reportážní fotografie z předválečného období v našem městě (poutě, průvody, snímky zachycující významné návštěvníky), nebo fotografie dnes již neexistujících obchodů v Hýblově ulici a na náměstí s majiteli a jejich rodinami.

Růžena Sobotková bydlela nejprve v domě svého otce čp. 384 (bývalý dům pekaře Antonína Šímy v Hýblově ulici), po odstěhování od rodičů bydlela v hostinci své přítelkyně paní MarieKopecké v tehdejší Semanínské dnes Slovanské ulici na Vinohradech. Zde zůstala až do konce svého života. Zemřela ve věku 72 let ve vysokomýtské nemocnici.

Autor Jan Skalický (Autor textu)
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová