Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

MUDr. Josef Mühlbach

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
23. 09. 1830
Místo narození
Cheb (okres Cheb)
Datum úmrtí
18. 06. 1910
Místo úmrtí
Chotěboř (okres Havlíčkův Brod)
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

MUDr. Josef Muhlbach se narodil v Chebu v roce 1830. Od roku 1858 provozoval lékařskou praxi v Chotěboři. Propagoval zábalovou léčbu. Dále se zabýval přírodními vědami, zejména fyzikou a mykologií. Své vědecké práce publikoval v časopise Vesmír. Jeho pozůstalost obsahuje výsledky téměř třicetileté vědecké práce, kterou doplňuje malovaná sbírka hub Fungi agri choteborensis z let 1874 - 1900.
Narodil se v Chebu do rodiny učitele dívčí školy Ondřeje Mühlbacha a Barbory, rozené Westermayerové, dcery malíře.
V letech 1839—1847 navštěvoval nejprve obecnou školu a poté gymnázium. Studoval vždy s výborným prospěchem. Na podzim roku 1847 nastoupil na filozofickou fakultu do Prahy, během dvou let studií navštěvoval přednášky filologické, filozofické, matematické, přírodovědné, zeměpisné a dějepisné, a to mělo vliv na jeho další duševní vývoj. Do nejvyššího věku si podržel zájem o nejrozmanitější vědecké nauky. Od roku 1849 studoval ještě lékařskou fakultu. Mezi jeho učiteli nacházíme slavná jména jako Purkyně, Hamerník, Pitha aj. Slavnostně povýšen na doktora veškerého lékařství byl 15. července 1857 a již následujícího roku — 6. září 1858 — byl ustanoven městským fyzikem (lékařem) v Chotěboři, s ročním služným 200 zlatých a s nárokem na čtyři sáhy dříví. Ačkoliv jeho rodiče byli ryzími Němci, on se již od dětských let učil česky a to se mu v novém ryze českém působišti velmi hodilo.
Jeho působení v našem městě trvalo téměř 52 let. Mühlbach byl nejen dobrým lékařem, ale také uznávaným odborníkem v přírodních vědách, zejména v botanice. Publikoval v časopise Vesmír. Přestože uměl dobře česky, odborné články psal německy. Do češtiny je překládal Edvín Bayer.
Jelikož byl výborným kresličem a malířem, svůj umělecký talent dobře uplatnil ve svých dvou pracích, na kterých pracoval téměř třicet let. Zároveň byl i autokritikem, takže byl spokojen, až když je dovedl k dokonalosti. Jedná se o Herbář rostlin okolí Chotěbořského a druhou prací je sbírka malovaných hub nazvaná Fungi agri Chotěbořenis.
Bohužel je velmi pravděpodobné, že se tyto rukopisy nedochovaly. Mühlbach byl člověk skromný, velký dobrák, nejmilejší dobou mu byl večer, kdy se ve své lékárně rád věnoval každému, kdo měl zájem o jakýkoliv vědný obor, a.. to bylo hvězdářství, mikroskopování, sušení rostlin, překlady z latiny či počítání. Všem byl pravým zdrojem poučení. V roce 1908 dostal „Zlatý záslužný kříž s korunou“.
Zemřel v Chotěboři v nedožitých 80 letech po chřipce a následné mrtvici.

Autor
Miluše Škodová (Text redakčně upravila)
Ověření
Škodová Miluše, Chotěbořské literární osobnosti, Město Chotěboř, 2015. 143 s. ISBN 978-80-87330-16-6
Dodavatel dat
Městská knihovna Chotěboř

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2661 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.