MUDr. Josef Mühlbach

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 23. 09. 1830
Datum úmrtí 18. 06. 1910
Místo narození Cheb (okres Cheb)
Místo úmrtí Chotěboř (okres Havlíčkův Brod)
Profese a obory působení regionální badatelé, přírodovědci, lékaři

Životopis

MUDr. Josef Muhlbach se narodil v Chebu v roce 1830. Od roku 1858 provozoval lékařskou praxi v Chotěboři. Propagoval zábalovou léčbu. Dále se zabýval přírodními vědami, zejména fyzikou a mykologií. Své vědecké práce publikoval v časopise Vesmír. Jeho pozůstalost obsahuje výsledky téměř třicetileté vědecké práce, kterou doplňuje malovaná sbírka hub Fungi agri choteborensis z let 1874 - 1900.
Narodil se v Chebu do rodiny učitele dívčí školy Ondřeje Mühlbacha a Barbory, rozené Westermayerové, dcery malíře.
V letech 1839—1847 navštěvoval nejprve obecnou školu a poté gymnázium. Studoval vždy s výborným prospěchem. Na podzim roku 1847 nastoupil na filozofickou fakultu do Prahy, během dvou let studií navštěvoval přednášky filologické, filozofické, matematické, přírodovědné, zeměpisné a dějepisné, a to mělo vliv na jeho další duševní vývoj. Do nejvyššího věku si podržel zájem o nejrozmanitější vědecké nauky. Od roku 1849 studoval ještě lékařskou fakultu. Mezi jeho učiteli nacházíme slavná jména jako Purkyně, Hamerník, Pitha aj. Slavnostně povýšen na doktora veškerého lékařství byl 15. července 1857 a již následujícího roku — 6. září 1858 — byl ustanoven městským fyzikem (lékařem) v Chotěboři, s ročním služným 200 zlatých a s nárokem na čtyři sáhy dříví. Ačkoliv jeho rodiče byli ryzími Němci, on se již od dětských let učil česky a to se mu v novém ryze českém působišti velmi hodilo.
Jeho působení v našem městě trvalo téměř 52 let. Mühlbach byl nejen dobrým lékařem, ale také uznávaným odborníkem v přírodních vědách, zejména v botanice. Publikoval v časopise Vesmír. Přestože uměl dobře česky, odborné články psal německy. Do češtiny je překládal Edvín Bayer.
Jelikož byl výborným kresličem a malířem, svůj umělecký talent dobře uplatnil ve svých dvou pracích, na kterých pracoval téměř třicet let. Zároveň byl i autokritikem, takže byl spokojen, až když je dovedl k dokonalosti. Jedná se o Herbář rostlin okolí Chotěbořského a druhou prací je sbírka malovaných hub nazvaná Fungi agri Chotěbořenis.
Bohužel je velmi pravděpodobné, že se tyto rukopisy nedochovaly. Mühlbach byl člověk skromný, velký dobrák, nejmilejší dobou mu byl večer, kdy se ve své lékárně rád věnoval každému, kdo měl zájem o jakýkoliv vědný obor, a.. to bylo hvězdářství, mikroskopování, sušení rostlin, překlady z latiny či počítání. Všem byl pravým zdrojem poučení. V roce 1908 dostal „Zlatý záslužný kříž s korunou“.
Zemřel v Chotěboři v nedožitých 80 letech po chřipce a následné mrtvici.

Autor Miluše Škodová (Text redakčně upravila)
Ověření Škodová Miluše, Chotěbořské literární osobnosti, Město Chotěboř, 2015. 143 s. ISBN 978-80-87330-16-6
Dodavatel dat Městská knihovna Chotěboř