doc. PhDr. RNDr. Jan Bláha Ph.D.

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Žádost o odstranění záznamu
Věk let
Místo narození Havlíčkův Brod (okres Havlíčkův Brod)
Profese a obory působení geografové, antropologové, profesoři, kartografové

Životopis

Jan D. Bláha, kartograf, geograf a kulturní antropolog pochází z města Chotěboře. Absolvoval jednak obor Geografie a kartografie se zaměřením na kartografii a geoinformatiku na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, jednak obor kulturologie na katedře teorie kultury Filozofické fakulty na téže univerzitě. Od roku 2010 působí jako odborný asistent na katedře geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity : E. Purkyně v Ústí and Labem. Je členem České geografické společnosti a Kartografické společnosti ČR. Rovněž zastupuje Česko v komisi Art and Cartography v rámci International Cartographic Association. Absolvoval několik zahraničních stáží v Německu a Rakousku.

Autor Miluše Škodová (Text redakčně upravila)
Ověření Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem
Dodavatel dat Městská knihovna Chotěboř
Odkazy Databáze národní knihovny Praha
Osobní internetové stránky