Tomáš Somer

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Žádost o odstranění záznamu
Věk 39 let
Místo narození Havlíčkův Brod (okres Havlíčkův Brod)
Profese a obory působení vysokoškolští pedagogové, regionální historici, historici, spisovatelé

Životopis

Historik, spisovatel.
Narodil se v Havlíčkově Brodě jako druhé dítě strojního inženýra Lubomíra Somera a jeho manželky Ivety. V letech 1990—1997 navštěvoval Základní školu ve Smetanově ulici v Chotěboři. V dalších letech pak studoval místní gymnázium.
Vysokou školu studoval v Olomouci (a Krakově). Na Univerzitě Palackého získal titul bakaláře v oboru historie, roku 2006, o tři roky později titul magistra v oboru historie — starší dějiny. V tomto období se již cíleně zaměřil na středověké dějiny Havlíčkobrodska, na těžbu a zpracování stříbrných rud v našem regionu a vývoj osídlení.
Titul Ph.D. v oboru historie — české dějiny získal jako jeden z nejmladších absolventů olomoucké filozofické fakulty.
Od roku 2013 pracuje jako asistent na mateřské katedře historie FF UP v Olomouci.
Jeho profesní zájem je soustředěn na středověké dějiny — orientuje se na 13. století a na vývoj historického osídlení, hospodářské dějiny a církevní dějiny — dějiny klášterů i osobností.
Je hodně vázán na Chotěboř, strávil zde větší část svého života. Do vínku dostal i hudební nadání, býval dobrý klarinetista. Díky absolutnímu sluchu se mohl dál věnovat studiu hudby, v rozhodování, ale převážila jiná kritéria. Původně byl zaujat kartografií, která se prolíná i do současné profese. Jako koníčku se věnoval historickému šermu.
V současné době, s dlouholetým kolegou Josefem Šrámkem, dokončuje knihu o zajímavých dějinách vilémovského kláštera. Vydání této knihy je naplánováno na jaro 2015.
I v centru jeho osobního zájmu je historie (obecně). Koníček se mu stal prací a naopak.
Hodně čte, odpočívá u fantasy a sci-fi literatury, baví ho současná česká „braková“ fantastika (Jiří Kulhánek Jiří, František Kotleta, Jiří Pavlovský, Štěpán Kopřiva) a rád ochutná dobré pivo zejména z malých a mini pivovarů.
Tomáš Somer publikuje od roku 2009 a jeho články najdete převážně v odborných časopisech.

Ověření Somer, T. - Šrámek, J.: Historie benediktinského opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově (1160-1541)
Dodavatel dat Městská knihovna Chotěboř
Odkazy Databáze národní knihovny Praha