Tomáš Dvořák

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Žádost o odstranění záznamu
Věk 50 let
Profese a obory působení kurátoři výstav , ředitelé, spisovatelé

Životopis

Narodil se 1973 v Havlíčkově Brodě. Do Chotěboře se přistěhoval v roce 1978 z Bílku u Chotěboře.  Po základní škole v Buttulově ulici vystudoval místní gymnázium a v letech 1991 - 1997 Přírodovědeckou a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor zeměpis -dějepis. V diplomové práci Národní strana práce 1925-1930 vedené prof. Robertem Kvačkem se zabýval angažováním prohradních intelektuálů v politické straně, zejména pokusem prvorepublikových osobností, např. Karla Čapka a Ferdinanda Peroutky, změnit polické rozvrstvení při volbách roku 1925. Celá práce vyšla na pokračovaní v revue Střední Evropa v roce 1998. S tématikou Národní strany práce opakovaně vystupoval na odborných konferencích. Po civilní  službě pracoval v letech 1999 - 2000 jako historik ve Středočeském muzeum v Roztokách u Prahy, v roce 2001 jako redaktor v nakladatelství Diderot, od konce roku 2001 do roku 2003 byl zaměstnán v Kanceláři pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti coby člen archivní rešeršní skupiny.
Od roku 2003 působí v Muzeu hlavního města Prahy jako kurátor historické sbírky dokumentace 20. století, od roku 2009 vedoucí oddělení historických sbírek. Badatelsky a publikačně se zejména zaměřuje na období první republiky a dějiny všedního dne v 19. a 20. století. Autor nebo spoluautor výstav (a doprovodných publikací k nim) o životním stylu Pražanů v dobách nedávno minulých - Pražské kavárny a jejich svět (2008), Pražské výletní restaurace (2010), Pražské biografy- pomíjivé kouzlo potemnělých sálů (2016). Autorsky ztvárnil rovněž výstavy o pražské čtvrti Žižkov (2012), nádraží Praha Těšnov (2015) a trvalou expozici v podzemí petřínské rozhledny Petřín - místo vycházek, rozhledů a dolování (2014). Je editorem historického sborníku Muzea hlavního města Prahy Historica Pragensia. Dlouhodobě spolupracuje s Českou televizí, zejména s pořadem Z metropole a Českým rozhlasem Regina DAB Praha.  

Ověření vlastní životopis
Dodavatel dat Městská knihovna Chotěboř
Odkazy Databáze národní knihovny Praha
Wikipedie