Bedřich Slavík

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 02. 04. 1924
Datum úmrtí 04. 12. 1987
Místo narození Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obory působení přírodovědci, muzejníci, muzejní pracovníci , zoologové, ornitologové , entomologové, myslivci, spisovatelé, publicisté, novináři

Životopis

Narodil se v České Třebové v rodině zámečníka ČSD. Zde také navštěvoval měšťanskou školu. Příroda a zvláště lesy jej lákaly od dětství. Proto nikoho nepřekvapilo, když si k dalšímu studiu vybral Vyšší lesnickou školu v Písku, kterou úspěšně dokončil v roce 1945.

Po škole krátce působil na velkostatku v Dačicích, odkud odešel v listopadu 1945 k Lesnímu závodu krajského města Jihlavy. Zde zastával místo vedoucího polesí Bílý Kámen a později kontrolora ústředí správy závodu. Když došlo ke zrušení závodu, nastoupil jako vedoucí přírodovědeckého oddělení Krajského muzea v Jihlavě. Ihned po nástupu převzal stávající sbírkový fond přírodních věd – mineralogické sbírky, staré herbáře a zoologické sbírky. Od příchodu B. Slavíka do muzea se datuje systematické budování přírodovědných sbírek, jejich odborné zpracování a evidence. Nebyl jen zkušeným odborníkem – ornitologem, ale i zručným preparátorem. V roce 1959 složil státní zkoušku pro myslivce z povolání. Tím se mu otevřela další cesta k doplňování zoologických sbírek muzea. Vedle systematického budování sbírek muzea se intenzivně věnoval vědeckovýzkumné činnosti v regionu Českomoravské vrchoviny, zaměřené především na avifauny (ptactvo).

Výsledkem této jeho práce je celá řada publikovaných prací v odborném tisku, populárně vědecké články v denním tisku a psal také povídky s mysliveckou tématikou. V muzeu pracoval i v důchodu na dílčí úvazek jako zoolog.

Události v životě

studium
MístoPísek (okres Písek)
KorporaceVyšší lesnická škola
Autor Jan Skalický (Autor textu)
Ověření www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 11.07.2011
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová