Václav Tuček

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 26. 09. 1950
Datum úmrtí 24. 04. 2019
Místo narození Bučovice (Heřmanice, okres Havlíčkův Brod)
Místo úmrtí Bučovice (Heřmanice, okres Havlíčkův Brod)
Profese a obory působení regionální publicisté, regionální spisovatelé, historici

Životopis

Narodil se do rodiny drobných soukromých zemědělců v osadě Bučovice v dnešním okrese Havlíčkův Brod. Po ukončení základní školy vystudoval Střední všeobecně vzdělávací školu v Chotěboři. Následovaly studia na fakultě v Hradci Králové aprobace český jazyk — dějepis. Cestu k úspěšnému zakončení studia přerušilo v roce 1972 trestní řízení vedené proti Václavovi a třem dalším studentům fakulty. To vyústilo téhož roku v rozsudek, jímž byl Václav Tuček Okresním soudem v Hradci Králové odsouzen k podmíněnému trestu sedm měsíců na dobu dvou let, za hanobení států světové socialistické soustavy a jejich čelních představitelů a za hanobení přesvědčení komunistů a jejich přívrženců. Byl rovněž okamžitě vyloučen ze studia na vysoké škole. Hlavním cílem tohoto vykonstruovaného politického procesu bylo zastrašit studenty vysokých škol v regionu a také odradit každého od vyslovování názorů odlišných od stranické ideologie v Československu po roce 1969. Po nedobrovolném ukončení vzdělávání pak vystřídal řadu povolání, vždy byl však pečlivě kádrově střežen, aby o ničem podstatnějším v zaměstnání ani jinde nerozhodoval. V roce 1977 se oženil a ve stejném roce se mu a manželce Evě narodil syn Václav. V rámci možností pak v následujících letech cestoval, sebevzdělával se a pěstoval některé kulturní záliby. V osmdesátých letech např. amatérské divadlo. Z mnoha svých zaměstnání považuje za významnější působení ve Státní knihovně ČSR v Praze a v Základní knihovně Ústředí vědeckých informací Československé akademie věd v Praze v období od roku 1973—1977. Jako knihovník si doplnil odborné vzdělání studiem na Střední knihovnické škole v Praze. Dále stojí za zmínku jeho dělnické profese v Chotěbořských strojírnách v letech 1981—1985 a poté práce v Městském muzeu v Chotěboři, která nejvíce uspokojovala jeho odborné zájmy a využívala jeho znalosti.
Od roku 1972 do roku 1990 postupně bydlel v Litomyšli, Praze, Chotěboři, Bezdružicích na Tachovsku, ve Dvořišti poblíž Vysokého Mýta a opět v Chotěboři. Rok 1990 byl do značné míry pro něho zlomem. Po soudní rehabilitaci se rozhodl dokončit své vzdělání na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové; znovu obor český jazyk — historie. V souvislosti s tím nastoupil jako učitel Základní školy ve Vilémově u Golčova Jeníkova a shodou okolností se vrátil i do Bučovic, do svého rodiště a původního bydliště. Uvedeného roku totiž skončilo jeho manželství rozvodem a neměl kde bydlet. Nakonec zůstal na vilémovské škole i po ukončení studia v roce 1994 až do svého odchodu do penze v roce 2011. Ve volném čase se zabýval regionální historií včetně zveřejňování některých textů v oblastním tisku. Od roku 1999 vede kroniku obce Heřmanice. Zemřel na jaře 2019.

Autor Václav Tuček (Text sestavil)
Ověření Literární osobnosti aneb Od pera k počítači
Dodavatel dat Městská knihovna Chotěboř
Odkazy Databáze národní knihovny Praha