Doc. Dr. PhMr. Emanuel Senft

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 03. 07. 1870
Datum úmrtí 22. 07. 1922
Místo narození Chotěboř (okres Havlíčkův Brod)
Místo úmrtí Praha (okres Praha)
Profese a obory působení farmakologové, přírodovědci, redaktoři

Životopis

Docent farmacie.


Narodil se do rodiny se starou lékárenskou tradicí.

Gymnázium absolvoval v Německém Brodě. Od roku 1886 nejprve pracoval v lékárně svého otce.V roce 1889 začal studovat farmacii na Univerzitě Karlově v Praze a roku 1891 získal titul magistra farmacie.

Jako magistr nastoupil vojenskou službu v Karlově Bělehradě v Sedmihradsku. Od roku 1893 do roku 1896 praktikoval např. i v Chotěboři. Následně nastoupil službu v lékárně posádkové nemocnice v Budapešti. Zde se stal poradcem v oblasti léčiv a získal věhlas ve svém oboru. Kromě toho studoval čtyři semestry filozofie na universitě ve Vídni. V roce 1909 se přestěhoval do Vídně a pracoval zde jako soukromý asistent v chemické laboratoři.

Poté byl převelen do Prahy a stal se konzultantem zemědělské rady Království českého. Roku 1911 byl na zemědělské fakultě české vysoké školy technické jmenován docentem pro nauku o pěstování léčivých rostlin. Roku 1913 ho ministerstvo zemědělství pověřilo řízením státních kultur léčivých rostlin v Rakousku. Přitom stále pokračoval v přednáškách na české technice. Po vzniku Československa nastoupil jako úředník na čs. ministerstvo zdravotnictví.

Zemřel předčasně na vážnou srdeční nemoc, což zmařilo jeho habilitaci na Přirodovědecké fakultě i jeho jmenování přednostou nově vzniklého ústavu pro zkoumání léčiv.

Napsal přes stovku odborných a vědeckých prací z lékařské botaniky a mikrochemie. Je také autorem několika knih, například Léčivé rostliny. Některé práce doprovázel vlastními kolorovanými kresbami. V roce 1899 přispěl k vytvoření lékárnické učebnice oddílem věnovaným botanice a farmakognosii. Byl průkopníkem racionálního sběru a pěstování léčivých rostlin v Čechách.

Ověření Sborník přednášek z dějin farmacie přednesených na odborných symposiích v roce 2001, Praha, 2001
Dodavatel dat Městská knihovna Chotěboř
Odkazy Databáze autorit Národní knihovny Praha