Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Doc. Dr. PhMr. Emanuel Senft

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
03. 07. 1870
Místo narození
Chotěboř (okres Havlíčkův Brod)
Datum úmrtí
22. 07. 1922
Místo úmrtí
Praha (okres Praha)
Profese a obory působení
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Docent farmacie.


Narodil se do rodiny se starou lékárenskou tradicí.

Gymnázium absolvoval v Německém Brodě. Od roku 1886 nejprve pracoval v lékárně svého otce.V roce 1889 začal studovat farmacii na Univerzitě Karlově v Praze a roku 1891 získal titul magistra farmacie.

Jako magistr nastoupil vojenskou službu v Karlově Bělehradě v Sedmihradsku. Od roku 1893 do roku 1896 praktikoval např. i v Chotěboři. Následně nastoupil službu v lékárně posádkové nemocnice v Budapešti. Zde se stal poradcem v oblasti léčiv a získal věhlas ve svém oboru. Kromě toho studoval čtyři semestry filozofie na universitě ve Vídni. V roce 1909 se přestěhoval do Vídně a pracoval zde jako soukromý asistent v chemické laboratoři.

Poté byl převelen do Prahy a stal se konzultantem zemědělské rady Království českého. Roku 1911 byl na zemědělské fakultě české vysoké školy technické jmenován docentem pro nauku o pěstování léčivých rostlin. Roku 1913 ho ministerstvo zemědělství pověřilo řízením státních kultur léčivých rostlin v Rakousku. Přitom stále pokračoval v přednáškách na české technice. Po vzniku Československa nastoupil jako úředník na čs. ministerstvo zdravotnictví.

Zemřel předčasně na vážnou srdeční nemoc, což zmařilo jeho habilitaci na Přirodovědecké fakultě i jeho jmenování přednostou nově vzniklého ústavu pro zkoumání léčiv.

Napsal přes stovku odborných a vědeckých prací z lékařské botaniky a mikrochemie. Je také autorem několika knih, například Léčivé rostliny. Některé práce doprovázel vlastními kolorovanými kresbami. V roce 1899 přispěl k vytvoření lékárnické učebnice oddílem věnovaným botanice a farmakognosii. Byl průkopníkem racionálního sběru a pěstování léčivých rostlin v Čechách.

Ověření
Sborník přednášek z dějin farmacie přednesených na odborných symposiích v roce 2001, Praha, 2001
Dodavatel dat
Městská knihovna Chotěboř

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2638 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.