Blanka Homolová

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Zobrazit všechny fotografie (2)
Žádost o odstranění záznamu
Věk let
Místo narození Svitavy (okres Svitavy)
Profese a obor působení ředitelé

Životopis

Laureátkou letošní výroční ceny svitavského klubu Laurus a jubilejní dvacátou osobností je ředitelka svitavské charity Blanka Homolová, za rozvoj svitavské charity, péči o potřebné a podporu dobročinnosti.

Blanka Homolová spolupracuje s Centrem na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj. Ve spolupráci s touto organizací připravila s kolegy několik komponovaných večerů, které jsou věnovány neevropským zemím a občanům. Svitavská Charita pod vedením B. Homolové připravuje pro veřejnost charitativní hudební akce, organizuje přednášky, besedy, výstavy výrobků klientů Světlanky, výstavy fotografií, divadelní představení klientů, populární jsou pravidelné výstavy výtvarných prací klientů Světlanky PROMĚNY. Pravidlem se staly poutní zájezdy pro dobrovolníky, klienty a pracovníky svitavské Charity. Každoročně probíhá ve Svitavách a celém správním regionu Charity Svitavy (vždy s osobní účastí ředitelky) Tříkrálová sbírka. B. Homolová úspěšně zapojuje svitavskou Charitu do burzy filantropie, spoluorganizuje ve Svitavách materiální sbírky ve prospěch lidí po celém světě, přispívá k rozvoji dobrovolnictví ve Svitavách, spolupracuje s MC Krůček. Získala mnoho spoluobčanů a organizací ze Svitav a okolí pro nezištnou pomoc potřebným. Především její zásluhou získala Charita Svitavy v ulici Polní do nájmu nové prostory pro charitní pečovatelskou službu a několik dalších aktivit svitavské Charity. Spolupracuje s kněžími a představiteli všech křesťanských církví ve správní oblasti Charity Svitavy i mimo její hranice.

Ověření Zdroj: https://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/oceneni-pro-blanku-homolovou-20180521.html
Dodavatel dat Městská knihovna Svitavy