František Matoušek

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 1948
Datum úmrtí 11. 10. 2018
Místo narození Moravská Třebová (okres Svitavy)
Profese a obory působení kronikáři, historici, pedagogové

Životopis

Narozen v prosinci 1948 v Moravské Třebové.

Absolvoval studium historie a české filologie na filozofické fakultě brněnské univerzity. Po studiu vyučoval na místních středních školách. Je dlouholetým členem komise památkové péče. Na začátku sedmdesátých let se stal městským kronikářem.

František Matoušek dlouhodobě vykonával záslužnou činnost v oblasti propagace města. Od doby vzniku univerzity třetího věku byl každoročním lektorem v oblasti historie a literatury. V letech 1995-2011 se podílel na vydávání Moravskotřebovských vlastivědných listů. Mnoho let aktivně organizoval výstavu s názvem Moravská Třebová, jak ji neznáme. Byl dlouholetým vystavovatelem fotografií, jimiž dokumentoval změnu tváře města v průběhu času. Úspěšně se ujal také nelehkého úkolu doplnění kroniky města Moravská Třebová za období 1971-1976 a 1987-1989. Své historické znalosti uplatňoval také v Komisi památkové péče. V Moravskotřebovském zpravodaji zajišťoval každý měsíc celou sportovní část vydání. Za svoji záslužnou činnost letos z rukou starosty obdržel Cenu města za rok 2017.
Ověření Zdroj: https://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/frantisek-matousek-dostane-cenu-mesta-20180403.html

http://www.moravskatrebova.cz/cs/aktuality/vzpominka-na-frantiska-matouska.htm
Dodavatel dat Městská knihovna Svitavy