JUDr. František Zeman

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 19. 06. 1914
Datum úmrtí 14. 11. 1972
Místo narození Němčice (okres Svitavy)
Místo úmrtí Litomyšl (okres Svitavy)
Profese a obory působení politicky pronásledovaní, komunální politici, politici, oběti komunistického režimu

Životopis

Syn Františka Zemana a Emílie, rozené Andrlové. Rodiče pracovali v Němčicích na malém hospodářství, ale otec záhy zemřel. František Zeman vychodil obecnou školu v Němčicích a Litomyšli, kde také v roce 1933 dokončil reálné gymnázium. Po maturitě pokračoval ve studiu na PF UK v Praze. V roce 1938 byl promován na doktora práv.
Během protektorátu byl zaměstnán v Ústředí poštovních a telegrafních zřízenců. Pracoval také jako praktikant u Okresního soudu v Litomyšli a jako administrativní pracovník ve firmé Fauhamer. Zeman se v květnu 1945 stal předsedou Revolučního národního výboru v Němčicích a v témže roce obnovil i své předválečné členství v Československé straně národně sociální. V srpnu 1945 nastoupil jako právník ONV v Litomyšli. Tam byl v roce 1947 jmenován komisařem politické správy.
Po únoru 1948 přestoupil do KSČ a stal se předsedou MNV v Němčicích. Díky své funkci na ONV v Litomyšli se Zeman seznámil s Jaroslavem Kopeckým. V červenci 1949 začalo zatýkání některých členů ilegální skupiny v rámci akce Malíř č. 1, Zeman zprostředkoval úkryt pro Otakara Kobylku a zajišťoval kontakty mezi ním a Kopeckým. Rovněž ukrýval samizdatové tiskoviny. Zemana byl zatčen Státní bezpečností a 9. prosince 1949. Byl zařazen do druhé skupiny souzené v rámci akce Malíř č. 1. Hlavní líčení s touto skupinou se konalo u Státního soudu v Praze ve dnech 10. až 12. července 1950. Soudnímu senátu předsedal JUDr. Jaroslav Novák, státní prokuraturu zastupoval JUDr. Karel Čížek. František Zeman byl odsouzen k doživotnímu těžkému žaláři a peněžitému trestu ve výši 20 000 Kčs Dále ke konfiskaci veškerého majetku a odnětí občanských práv po dobu deseti let. Trest mu byl později snížen na 25 let těžkého žaláře. Vězněn byl na Mírově. V květnu 1960 byl podmínečně propuštěn na amnestii prezidenta republiky, zemřel v listopadu 1972. Dne 6. září 1990 jej Krajský soud v Hradci Králové plně rehabilitoval.

Ověření https://www.ustrcr.cz/uvod/skupina-vyzkumu/zeman-frantisek-19-6-1914/
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová