Karol Šmidke

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 21. 01. 1897
Datum úmrtí 15. 12. 1952
Místo narození Ostrava (okres Ostrava)
Místo úmrtí Bratislava (Slovensko)
Profese a obor působení politici

Životopis

Slovenský komunistický politik. Od 1921 člen KSČ, 1935-38 poslanec NS. 1939-43 působil v Sovětském svazu, 1943 vyslán z pověření moskevského zahr. vedení KSČ na Slovensko, kde spolu s G. Husákem a L. Novomeským vytvořil V. ilegální ústřední vedení KSS, podílel se na uzavření "vánoční dohody" s obč. odbojem, na ustavení ilegální SNR a přípravách ozbrojeného povstání. 1944 jeden z vůdců Sl. národního povstání, velitel Hl. štábu partyzánského hnutí a jeden ze dvou předsedů povstalecké SNR (spolu s V. Šrobárem). 1944-45 předseda KSS, 1949-51 člen ÚV KSČ. 1950 obviněn ze "sl. burž. nacionalismu" a donucen odejít z politického života. od 1950 do své smrti ředitel podniku Tesla v Bartislavě. 

Autor Michal Jendrišák (Text sestavil)
Ověření Československý biografický slovník, Academia, Praha, 1992
Dodavatel dat Knihovna města Ostravy