František Vrbický

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Zobrazit všechny fotografie (2)
Datum narození 06. 06. 1907
Datum úmrtí 07. 10. 1983
Místo narození Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obory působení entomologové, ornitologové , členové spolků, přírodovědci, učitelé, publicisté, pedagogové

Životopis

Přestože se narodil a zemřel v Ústí nad Orlicí, v České Třebové dlouhodobě působil a je zde dodnes velmi známou osobností. Do obecné a měšťanské školy chodil v místě rodiště, učitelský ústav vystudoval v nedaleké Litomyšli (1928).
Učil v Horních Heřmanicích, v Ústí nad Orlicí, Výprachticích a od roku 1937 v České Třebové. Začínal na měšťanské (později střední chlapecké) škole, následovala střední škola (Jedenáctiletá, později Všeobecně vzdělávací škola). Od roku 1963 ještě nějakou dobu učil na základní škole v Ústí nad Orlicí, kde zakončil profesní kariéru a odkud odešel na zasloužený odpočinek.
O přírodu se zajímal od dětských let. Během svých studií a učitelské praxe se věnoval botanice, entomologii a ornitologii. Znal velmi dobře lokality a přírodu Českotřebovska, Orlickoústecka, Žamberecka a Litomyšlska.
Od roku 1932 byl členem Československé společnosti entomologické. Aktivně pracoval v Československé společnosti ornitologické, v Přírodovědných klubech v Praze a v Brně a také v Československé botanické společnosti. Ve výzkumu květeny spolupracoval s Josefem Rohlenou. Nepublikoval, jen několik menších článků z botaniky zveřejnil během války v regionálním periodiku Od Trstenické stezky.
Měl hojný poznámkový materiál, který předal na sklonku života východočeské pobočce Československé botanické společnosti v Pardubicích. Část bohatého herbáře byla rozstříhána a nyní je patrně uložena ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Část herbářových položek je také uložena v Praze na Přírodovědecké fakultě UK. František Vrbický také dlouhá léta vykonával funkci konzervátora státní ochrany přírody v Ústí nad Orlicí, pro Meteorologický ústav v Praze zaznamenával meteorologická měření. Angažoval se také v komisi životního prostředí MěNV v České Třebové. V lednu 1975 začal pracovat v nově ustaveném aktivu pro ochranu životního prostředí.

Ověření www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 12.07.2011
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová
Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Odkazy František Vrbický v odboji
František Vrbický článek v Českotřebovském zpravodaji