František Drahný

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 12. 09. 1879
Datum úmrtí 14. 02. 1964
Místo narození Skochovice (Nový Bydžov, okres Hradec Králové)
Místo úmrtí Bratislava (Slovensko)
Profese a obory působení pedagogové, geologové

Životopis

Studoval dva roky právo a pak geologii a mineralogii na FF UK. V letech 1905-1909 působil na ústavu České techniky v Brně. Později se podílel na geologickém průzkumu a mapování terénu. Od r. 1922 byl pověřen správou vyšší hospodářské školy v Opavě a později byl jmenován jejím ředitelem. Přispěl k výstavbě učeben a modernizaci školní budovy. Rozvinul metodiku praktického vyučování, která se stala pro jiné školy vzorem a byla mezinárodně uznávaná. Podnikl řadu studijních cest po Evropě, věnoval se zejména průzkumu přírodních a zemědělských poměrů Podkarpatské Rusi. Publikoval v tisku a v rozhlase.

Z díla: Podkarpatská Rus a její přírodní a zemědělské poměry (1921); Přehled lomů v Podkarpatské Rusi (1922) a další.

Autor Michal Jendrišák (Text sestavil)
Ověření Ficek, V.: Biografický slovník širšího Ostravska. Slezský ústav Československé akademie věd v Opavě. 1976.
Dodavatel dat Knihovna města Ostravy