Doc. PhDr. Jan Dvořák

Znám také jako: Jan Robert (Pseudonym)
Nahlásit chybu
Vím víc informací
Žádost o odstranění záznamu
Věk 85 let
Místo narození Litomyšl (okres Svitavy)
Profese a obory působení prozaici , nakladatelé a vydavatelé, redaktoři, literární kritici

Životopis

Jan Dvořák je český prozaik,editor, nakladatel, redaktor, filmový teoretik a také literární kritik.

Narodil se v Litomyšli, ovšem od roku 1938 žil v Kolíně, kam se jeho rodina přestěhovala. Později (1945) žil v Praze, kde studoval na Střední průmyslové škole grafické obor polygrafie. Po maturitě roku 1957 studoval na Filozofické fakultě UK v Praze dějepis a český jazyk a literaturu. Studium zde ukončil roku 1962 a o šest let později získal doktorát (práce s názvem: Prozaické dílo L. Aškenazyho). Během svého studia působil jako externí redaktor v časopise Plamen a také v nakladatelství Práce. Navštěvoval také přednášky na FAMU. Potom, co absolvoval dvouletou vojenskou prezenční službu, působil jako středoškolský učitel na Střední průmyslové škole strojnické v Rychnově nad Kněžnou.

Roku 1966 nastoupil jako redaktor do Východočeského nakladatelství (Kruh) v Hradci Králové, do roku 1970 byl jeho šéfredaktorem, v letech 1990–1992 pak jeho ředitelem. Jan Dvořák v letech 1974-1980 externě pracoval jako dramaturg i autor v divadle Drak. Od roku 1992 vyučoval český jazyk a literaturu na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové, na které se roku 1994 stal vedoucím katedry českého jazyka a literatury

Literární tvorba Jana Dvořáka je velice obsáhlá. Mezi jeho díla patří novely, romány, povídky a eseje. Zabývá se také literární a filmovou teorií a kritikou. Své povídky, odborné studie i recenze z oblasti filmu a literatury začal publikovat již za svého vysokoškolského studia. Mezi časopisy, do kterých přispíval, patří: Film a doba, Impuls, Kmen, Literární měsíčník, Literární noviny, Mladá fronta, Plamen, Tvorba, Zlatý máj či Nové knihy, kde působil také jako člen redakční rady. Roku 1969 v Hradci Králové spoluzakládal měsíčník Texty, ve kterém byl také členem redakční rady. Publikoval také v dalších tiskovinách, jako jsou například Pochodeň (Hradecké noviny), Hradecký kurýr, Oko.

Dále spolupracoval s hradeckým studiem Českého rozhlasu. Je členem východočeského střediska Obce spisovatelů, českého centra mezinárodního PEN klubu. Dále byl také předsedou Akademického filmového klubu Univerzity Hradec Králové, své místo zaujímal i v redakční radě nakladatelství Gaudeamus v Hradci Králové. V letech 2003-2005 byl v komisi pro udílení státních cen za literaturu Ministerstva kultury ČR. Také byl členem Literárněvědné společnosti v Praze.

Ověření Wikipedia.org
Dodavatel dat Městská knihovna Svitavy