Josef Stypa

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 31. 03. 1883
Datum úmrtí 08. 08. 1948
Místo narození Slavkov (okres Opava)
Místo úmrtí Opava (okres Opava)
Profese a obory působení pedagogové, regionální publicisté

Životopis

Pocházel ze selského rodu ve Slezsku. Vystudoval české klasické gymnázium v Opavě a filologii na UK v Praze. Od r. 1906 vyučoval na reálce v Pardubicích, na průmyslové škole v Brně, na obchodní škole v Ostravě, na gymnáziu v Kyjově, v Kroměříži a v letech 1919-1938 na gymnáziu v Opavě. Sledoval pozorně vývoj gymnázia v Opavě a publikoval o něm ve výročních zprávách, rovněž otiskl řadu nekrologů a životopisných zpráv. Přispěl také do obou památníků opavského gymnázia a do Památníku Matice opavské. Účastnil se veřejného života, zejména jako dlouholetý starosta rodné obce, kde byl oblíben pro svou lidovost. Zastával i funkci místního kronikáře. Podílel se na spolkovém dění v Sokole a v hasičském hnutí, jehož vývoj ve Slavkově vylíčil. Od dob studií shromažďoval údaje o účasti slezských rodáků na českém písemnictví; přednášel o tom a uveřejnil přehled. Pracoval v osvětě, knihovnictví a bibliografii.

Autor Michal Jendrišák (Text sestavil)
Ověření Biografický slovník širšího Ostravska, Opava, 1972
Dodavatel dat Knihovna města Ostravy