Josef Nevyjel

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 26. 11. 1912
Datum úmrtí 07. 05. 1992
Místo narození Sedlec (Vraclav, okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Vysoké Mýto (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obory působení politicky pronásledovaní, političtí vězni

Životopis

Josef Nevyjel se narodil 26. listopadu 1912 v Sedleci. Jeho rodiče měli hospodářství (asi 16 ha). Obecnou školu vychodil v Sedleci, měšťanskou ve Vysokém Mýtě. V letech 1927-1929 navštěvoval Lukařskou školu ve Vysokém Mýtě, v letech 1933-1936 studoval na Zemské vyšší hospodářské škole v Chrudimi. Vojnu odsloužil ve Vyškově, kde se seznámil s Marií Vyškovskou, s kterou se v roce 1939 oženil. Převzal hospodářství po rodičích, v roce 1952 se přihlásil do založeného jednotného zemědělského družstva, avšak ONV ve Vysokém Mýtě jeho členství v JZD neschválilo a došlo k vydědění pozemků, které Nevyjel nepřijal a písemně toto JZD oznámil. 27. března 1953 jel na vlastní pozemek, komunisté na to čekali a tam ho také zatkli. Z pole byl odvezen na národní výbor, kde byl do noci vyslýchán a potom odvezen do vyšetřovací vazby do Vysokého Mýta. Tam byl souzen lidovým soudem. Byl odsouzen na 8 let odnětí svobody, ke ztrátě občanských práv na 15 let, propadnutí celého majetku, k zákazu soukromého hospodaření navždy a zákazu pobytu v kraji. Manželka se prostřednictvím advokáta odvolala ke Krajskému soudu v Pardubicích a trest byl snížen na 6 let. Celý trest si odpykal v jáchymovských a příbramských dolech. Manželka, dcera a babička zůstaly v Sedleci zcela bez prostředků. Babička měla 90 Kč důchodu a na dceru předseda národního výboru odmítl dát přídavky. Dcera se nedostala na žádnou školu, dostala jen jednu možnost - vyučit se soustružnicí. Po odpykání poloviny trestu žádala manželka o podmíněné propuštění, které bylo krajským prokurátorem v Karlových Varech zamítnuto. Josef Nevyjel se domů vrátil po odpykání trestu 27. března 1959 a hned druhý den musel odjet. Jel do Vyškova k rodičům manželky. Z každého zaměstnání byl bezdůvodně propuštěn, všude měl potíže pro své komunistické přesvědčení. Pracoval do vysokého stáří, protože měl nejnižší sazbu důchodu. Jeho dcera vzpomíná: "Otec žil, vlastně nežil, 6 let výkonu trestu a potom až do své smrti byl vyvrhelem tehdejší společnosti. Byl šťastný, že se dožil toho, v co pevně věřil i v těch nejtěžších chvílích života. Věřil, že musí přijít den, kdy nastane toužebně očekávaná svoboda. Listopadové revoluce se sice dožil, ale následující rok v květnu měl mozkovou mrtvici, takže další dění již vnímal částečně, již neměl sílu se ze všech událostí radovat."
Josef Nevyjel byl rehabilitován Okresním soudem Ústí nad Orlicí 23. ledna 1991.
Josef Nevyjel zemřel 7. května 1992.

Autor Alena Janková (Text sestavila)
Ověření Osudy politických vězňů 1948-1989 : zdokumentováno na území okresu Ústí nad Orlicí/Radim Dušek, Marie Macková. -- Ústí nad Orlicí : Státní okresní archiv : Okresní úřad : Konfederace politických vězňů, okresní pobočka, 1996.
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí