Karel Gürth

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 10. 02. 1907
Datum úmrtí 17. 09. 1972
Místo narození Doloplazy (okres Prostějov)
Místo úmrtí Londýn (Velká Británie)
Profese a obor působení skauti

Životopis

Karel Gürth se narodil 10. února 1907 v obci Doloplazy, okres Prostějov. Do Chotěboře se přistěhoval s rodiči ze Skřivan v okrese Hradec Králové, 18. února 1918. Bydleli v sousedství hotelu U Nádraží (nynější areál a.s. Oseva). Rodiče se záhy odstěhovali a tak malý Karel bydlel v podnájmu u nádražního zřízence Čeňka Čáslavského v ulici F. X.  Šaldy. Do roku 1922 byl studentem reálného gymnázia v Chotěboři. Studoval s vyznamenáním,  z důvodu nepříznivé sociální situace rodiny byl osvobozen od placení školného. Jeho přičiněním vzniká v roce 1920, 1. skautský oddíl, ve kterém aktivně působí ve funkci vůdce až do svého odchodu z Chotěboře v roce 1922. Odchází za svými rodiči do Ústí nad Labem, zde vede oddíl vodních skautů spolu se svým bratrem Gustavem. V letech 1923-1926 studoval Karel Gürth na Obchodní akademii v Praze - Karlíně. Po jeho ukončení se stal úředníkem Ministerstva zahraničí v Praze. V roce 1936 byl jmenován vedoucím Československé kanceláře v Paříři. Zde se také setkává se svou budoucí ženou Marii. Po okupaci českých zemí v roce 1939 se Gürth stává členem zahraničního odboje ve Francii.
Po francouzské kapitulaci v červnu roku 1940 se s československou samostanou brigádou přemístil do Anglie. Koncem války pak pracoval v propagačním oddělení ministerstva zahraničních věcí v Londýně. Po skončení druhé světové války se stal pracovníkem našeho ministerstva zahraničního obchodu v oddělení propagace zahraničního ruchu v Londýně. Po roce 1948 na svou funkci rezignoval a od té doby pracoval v turistické inzertní kanceláři pro americké časopisy. Mimo toto zaměstnání byl činný ještě jako publicista v oblasti cestování a turistiky. V roce 1968 krátce navštívil Československo a zde své nejbližší příbuzné. zemřel v Londýně 17. září 1972.

Autor Miluše Škodová (Text redakčně upravila)
Ověření Chotěbořské Echo, 1995, 15.6., roč.V.,č.6
Jožka Pejskar, Poslední pocta, nakladatelství Konfrontation 1982, Pojednání o Karlu Gürthovi, strana 178
Skauting v Chotěboři, Město Chotěboř, 2010, Karel Gürth, zakladatel chotěbořského skautingu, strana20
Dodavatel dat Městská knihovna Chotěboř