Karel Gürth

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 10. 02. 1907
Datum úmrtí 17. 09. 1972
Místo narození Doloplazy (okres Prostějov)
Místo úmrtí Londýn (Velká Británie)
Profese a obor působení skauti

Životopis

Karel Gürth se narodil 10. února 1907 v obci Doloplazy, okres Prostějov. Do Chotěboře se přistěhoval s rodiči ze Skřivan v okrese Hradec Králové, 18. února 1918. Bydleli v sousedství hotelu U Nádraží (nynější areál a.s. Oseva). Rodiče se záhy odstěhovali a tak malý Karel bydlel v podnájmu u nádražního zřízence Čeňka Čáslavského v ulici F. X.  Šaldy. Do roku 1922 byl studentem reálného gymnázia v Chotěboři. Studoval s vyznamenáním,  z důvodu nepříznivé sociální situace rodiny byl osvobozen od placení školného. Jeho přičiněním vzniká v roce 1920, 1. skautský oddíl, ve kterém aktivně působí ve funkci vůdce až do svého odchodu z Chotěboře v roce 1922. Odchází za svými rodiči do Ústí nad Labem, zde vede oddíl vodních skautů spolu se svým bratrem Gustavem. V letech 1923-1926 studoval Karel Gürth na Obchodní akademii v Praze - Karlíně. Po jeho ukončení se stal úředníkem Ministerstva zahraničí v Praze. V roce 1936 byl jmenován vedoucím Československé kanceláře v Paříři. Zde se také setkává se svou budoucí ženou Marii. Po okupaci českých zemí v roce 1939 se Gürth stává členem zahraničního odboje ve Francii. Po francouzské kapitulaci v červnu roku 1940 se s československou samostanou brigádou přemístil do Anglie. Koncem války pak pracoval v propagačním oddělení ministerstva zahraničních věcí v Londýně. Po skončení druhé světové války se stal pracovníkem našeho ministerstva zahraničního obchodu v oddělení propagace zahraničního ruchu v Londýně. Po roce 1948 na svou funkci rezignoval a od té doby pracoval v turistické inzertní kanceláři pro americké časopisy. Mimo toto zaměstnání byl činný ještě jako publicista v oblasti cestování a turistiky. V roce 1968 krátce navštívil Československo a zde své nejbližší příbuzné. zemřel v Londýně 17. září 1972.

Autor Miluše Škodová (Text redakčně upravila)
Ověření Chotěbořské Echo, 1995, 15.6., roč.V.,č.6
Dodavatel dat Městská knihovna Chotěboř
Odkazy Chotěbořské Echo, 1995, roč. V., č.6, 15.6.
Jožka Pejskar, Poslední pocta, nakladatelství Konfrontation 1982
Skauting v Chotěboři, Město Chotěboř, 2010