Antonín Břeský

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 22. 05. 1882
Datum úmrtí 1956
Místo narození Frýdlant nad Ostravicí (okres Frýdek-Místek)
Místo úmrtí Frýdlant nad Ostravicí (okres Frýdek-Místek)
Profese a obor působení politici

Životopis

Stál u kolébky Slezana, později Nár. jednoty slezské v Praze, kde se organizačně uplatňoval. V l. 1912-1914 byl tajemníkem Národní rady české pro Slezsko. Za svého působení ve Slezsku byl jednatelem Matice osvěty lidové ve Slezské Ostravě, v l. 1912-14 jednatelem Matice opavské. Po převratu byl ustanoven tajemníkem ministerstva vnitra v Praze. V r. 1920 působil v zákonodárné sekci ministerstva vnitra, od r. 1923 byl pověřen vedením redakce Sbírky zákonů a nařízení republiky Československé. Zasloužil se o rozvoj českého školství všech stupňů ve Slezsku. Vynakládal úsilí na zřízení knihoven a na organizování přednáškové činnosti. Jeho snahy směřovaly také k hospodářskému posílení českých pozic ve Slezsku, kde se staral o každou ohroženou obec. Pečoval o rozvoj české samosprávy i o sociální činnost ve prospěch mládeže. Staral se o zřízení Slezského domova pro vysokoškolský dorost. Rozsáhlá je jeho činnost žurnalistická: psal do ostravských a slezských časopisů.

Autor Michal Jendrišák (Text sestavil)
Ověření Biografický slovník širšího Ostravska. Sešit 5. Zpracoval Viktor Ficek. Slezský ústav Československé akademie věd v Opavě. 1983.
Dodavatel dat Knihovna města Ostravy