Josef Markl

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 26. 01. 1925
Datum úmrtí 22. 11. 1992
Místo úmrtí Hlinsko (okres Chrudim)
Profese a obory působení kněží, faráři, děkani, církevní hodnostáři

Životopis

Josef Markl se narodil 26. ledna 1925 jako nejmladší z pěti dětí. Jeho matkou byla Otylie Marklová, rozená Doležalová, ze Zhoře, otcem Ludvík Markl. Nejstarším sourozencem byl bratr Ludvík, narozený roku 1916, sestra Marie se narodila roku 1918, druhá sestra Milada spatřila světlo světa roku 1920, bratr Josef zemřel po půl roce života, další Josef se narodil před 75 lety. Bydlel s rodiči na Trávníku v Dobrovského ulici čp. 132. Jako spolužák v obecné škole byl milý, dobrosrdečný, upřímný a dokázal hájit pravdu. Byl vychován v katolické rodině. Vychodil obecnou a měšťanskou školu v České Třebové, pak vystudoval obchodní akademii v Chocni, kde maturoval. Po skončení studia byl totálně nasazen a pracoval na výstavbě rozdvojky ČSD, tehdy ovšem ČMD, u Třebovic. Dočkal se osvobození a v roce 1945 byl přijat do semináře v Hradci Králové. Po pěti letech byl vysvěcen spolu s ostatními biskupem Dr. Mořicem Píchou ve dnech 16. a 17 dubna 1950.

Primice se konala v České Třebové krátce po vysvěcení za veliké spoluúčasti věřících spoluobčanů. Slavnostní průvod vyšel ze čtvrti Trávník z Dobrovského ulice a pokračoval po Litomyšlské ulici. Za zvuků hudby v něm kráčelo velké množství drůžiček, duchovních, důstojný pán Josef Markl s rodiči a příbuznými, množství věřících a ti všichni zcela zaplnili kostel sv. Jakuba. Bylo to krásné a dojemné. Slavnostní nezapomenutelné chvíle vystřídala vzápětí vojenská služba, samozřejmě u PTP, čili pověstných pétépáků. Trvala od 1.9. 1950 do 28. 12. 1953 a pracovištěm byl lesní závod Nový Jičín a pila Plumlov u Prostějova. Nic netrvá věčně a tak i dřina a ponižování jednou skončilo. Dne 28. ledna 1954 byl D.p. Josef Markl jmenován kaplanem v Hlinsku v Čechách a dostal farnost v Kameničkách jako farář. Jeho nadřízeným byl D.p. vikář Juřena. Po jeho smrti převzal páter Josef celou farnost Hlinsko a byl jmenován děkanem. Celou svoji životní dráhu faráře prožil v Hlinsku, kde byl velmi oblíbený jako duchovní i jako občan. Zamiloval si zdejší kraj i lidi, kraj Českomoravské vysočiny s množstvím přírodních krás, kraj upřímných a srdečných lidí.

Své poslání vykonával s příkladnou svědomitostí a na kněžské povolání připravil několik mladých mužů. Dne 22. listopadu 1992 zemřel a byl pochován na hřbitově v Hlinsku v Čechách. O jeho oblibě svědčila mimořádně velká účast při posledním rozloučení s ním, a to občanů z Hlinska a okolí i z České Třebové. Hodně bylo i duchovních. D.p. Josef Markl byl oblíben i pro svoji upřímnost a dobrotu, která vyzařovala z jeho tváře.

Ověření www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 8.7.2011
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová